Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Община Брезник

 

Съобщения

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА

БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

При необходимост позвънете на:

Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:

07751/20-34;20-10; GSM: 0899946040

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

 

 

14.03.2017 г.

 

Разяснения от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград за жителите на община Брезник, свързани с изграждане и регистриране на кладенци.

 


 

 

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,

на 30.05.2017 г., 31.05.2017 г. и 01.06.2017 г. в Националната гвардейска част - гр. София

Срок за подаване на заявленията – до 05.05.2017 г.

Вижте пълния текст на обявата и Приложение 1

 

14.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ПРЕСЦЕНТЪРА НА МВР

Звената "Български документи за самоличност" към СДВР и ОД МВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Вижте пълния текст на съобщението

 

 

10.03.2017 Г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2027 ГОДИНА И МОТИВИТЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

 

 

График за сметоизвозване м.03.2017 г.

 

06.03.2017 г.

 

Заповед на ОД "Земеделие" - Перник относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землищата на община Брезник


 

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.3 от ЗСПЗЗ /приет с Решение №365/23.02.2017 г. на ОбС Брезник/

 

21.02.2017 г.

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

Срок за подаване на заявленията – до 31.03.2017 г.

Вижте пълния текст на обявата и приложенията

 

 

 

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA

В А Ж Н О !

 

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2017 година ще се заплаща от 08.02.2017 год.

На предплатилите за цялата година до 30 април 2017 г. се прави отстъпка 5 %.

 

 

 

 

06.02.2017 г.

Предложение за промени в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ /касаещи таксите, които се събират по Закона за туризма/

 

 

12.01.2017 г.

Община Брезник обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

 

 

06.12.2017 г.

Заповеди на кмета на общината за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

За обект 1

За обект 2

За обект 3

ИНФОРМАЦИЯ

Свързана с почистване на пътищата през зимен сезон 2016 – 2017 г.

Различните класове пътна мрежа на територията на община Брезник са отразени на качената на сайта карта на община Брезник.

Снегопочистването и опесъчаването на общинска пътна мрежа /ІV-клас/ се осъществява от фирма «НИВЕЛ СТРОЙ» ЕООД.

телефони за контакт: GSM:0882512460.

Улиците в чертите на гр. Брезник се почистват от общината.

телефон за контакт: 07751/20-10, 20-34,

GSM:0899946040 - дежурен по ОбСС, GSM:0893334103.

Снегопочистването и опесъчаването на Републиканска пътна мрежа ІІ и ІІІ клас в т.ч. и ул. „Г.Бунджулов” и ул. „Ан. Коцелянов”, които са част от тази мрежа е отговорност на Областно пътно управление с териториална структурна единица Района пътна служба - Брезник и телефони за връзка:07751/20-82; GSM:0893313115; 0889030403.

Заповед на кмета на общината във връзка със зимното поддържане 2016-2017 г.

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Вижте цялата полезна за Вас информация

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обява за инвестиционно предложение от „Б

ОБЯВА За обществеността Инвестиционно предложение от „БКС - Брезник“ ЕООД Уведомяваме Ви, че фирма „БКС - Брезник“ ЕООД, със седалище и адрес ...

Понеделник, 20 Март 2017

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС   „Изграждане на предприятие за преработване на мляко (мандра) в границите на поземлен имо...

Четвъртък, 16 Март 2017

прочетете повече

Проект на Програма за насърчаване на изп

10.03.2017 Г. УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ...

Петък, 10 Март 2017

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

08.03.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ № 7000 - 131(3) от 08.03.2017 год. Община Брезник, дирекция “ТСУ” ...

Сряда, 8 Март 2017

прочетете повече

Списък на пасища, мери и ливади за общин

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.3 от ЗСПЗЗ /приет ...

Понеделник, 6 Март 2017

прочетете повече

Заповед на ОД "Земеделие" - Перник на ос

Заповед на ОД "Земеделие" - Перник относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански жи...

Понеделник, 6 Март 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от “Т

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ   “ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД гр. София, ПК 1680, бул. „България“ № 102, БЦ „Белисимо“, ет. 6, тел. 02/808 ...

Понеделник, 20 Февруари 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от „А

Инвестиционно предложение от „АПК - Брезник“ ЕООД   Уведомяваме Ви, че фирма „АПК - Брезник“ ЕООД с ЕИК: 202250346, седалище и адрес ...

Четвъртък, 16 Февруари 2017

прочетете повече

проект на Общински план за действие за и

Проект на Общински план за действие за интегриране на  ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение в община ...

Сряда, 15 Февруари 2017

прочетете повече

Промени в Наредбата за определяне размер

Предложение за промени в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ /касаещи таксите, които се ...

Понеделник, 6 Февруари 2017

прочетете повече

Заповеди за класиране на кандидатите в п

Заповеди на кмета на общината за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на ...

Понеделник, 9 Януари 2017

прочетете повече

Обществено обсъждане на Проект на Общ ус

28.11.2016 г.                   Община Брезник организира обществено обсъждане на Проект на Общ устройствен план на Община Брезник, съгласно изискванията на чл.127, ...

Понеделник, 28 Ноември 2016

прочетете повече

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник на о

З А П О В Е Д  № РД-219/28.10.2016 г.           На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ...

Вторник, 8 Ноември 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение от "Асе

„АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник ОБЯВА „АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник уведомява обществеността на гр. Бре...

Четвъртък, 7 Януари 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение от "Асе

„АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник ОБЯВА „АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник уве...

Четвъртък, 7 Януари 2016

прочетете повече

Заповед за определяне на райони за смето

ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗАПОВЕД № 1241 Брезник, 02.11.2015 г.   На осно...

Четвъртък, 5 Ноември 2015

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 44 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 697553

Настройки