Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Община Брезник

 

Съобщения

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА

БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

При необходимост позвънете на:

Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:

07751/20-34;20-10; GSM: 0899946040

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

 

 

21.02.2017 г.

ОБЯВА 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

 

Срок за подаване на заявленията – до 31.03.2017 г.

 

Вижте пълния текст на обявата и приложенията

 

 

  ОБЯВА

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Срок за подаване на заявленията – до 17.03.2017 г.

 Вижте пълния текст на обявата и приложенията

 

 

 

02.02.2017 г.

 

СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ

КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

1606, София, бул. „Генерал Тотлебен”, № 34, тел. 02/9223100 

 ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово, Казанлък и Пловдив.

 Срок за подаване на заявленията – до 06.03.2017 г.

Вижте пълния текст на обявата и приложенията за вакантните длъжности.

  

 

 

 

  ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA

 В А Ж Н О !

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2017 година ще се заплаща от 08.02.2017 год.

На предплатилите за цялата година до 30 април 2017 г. се прави отстъпка 5 %.

  

 

31.01.2017 г.

 

Заповед на кмета за образуване на избирателни секции и обхвата на секциите за избори за Народно събрание 2017 г.

 

06.02.2017 г.

Предложение за промени в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ /касаещи таксите, които се събират по Закона за туризма/

 

 

График за сметоизвозване м.02.2017 г.

 

12.01.2017 г.

Община Брезник обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти  

 

  

06.12.2017 г.

 

Заповеди на кмета на общината за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

За обект 1

За обект 2

За обект 3

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

Свързана  с почистване на пътищата през зимен сезон 2016 – 2017 г.

 

Различните класове пътна мрежа на територията на община Брезник са отразени на качената на сайта  карта на община Брезник.

Снегопочистването и опесъчаването на общинска пътна мрежа /ІV-клас/ се осъществява от фирма «НИВЕЛ СТРОЙ» ЕООД.

телефони за контакт: GSM:0882512460.

Улиците в чертите на гр. Брезник се почистват от общината. 

телефон за контакт: 07751/20-10, 20-34,

GSM:0899946040 - дежурен по ОбСС, GSM:0893334103.

Снегопочистването и опесъчаването на Републиканска пътна мрежа ІІ и ІІІ клас в т.ч. и ул. „Г.Бунджулов” и ул. „Ан. Коцелянов”, които са част от тази мрежа е отговорност на Областно пътно управление с териториална структурна единица Района пътна служба - Брезник и телефони за връзка:07751/20-82; GSM:0893313115; 0889030403.

 

Заповед на кмета на общината във връзка със зимното поддържане 2016-2017 г.

 

 

УВАЖАЕМИ   КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО  НА  АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ  СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Вижте цялата полезна за Вас информация

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обява за инвестиционно предложение от “Т

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ   “ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД гр. София, ПК 1680, бул. „България“ № 102, БЦ „Белисимо“, ет. 6, тел. 02/808 ...

Понеделник, 20 Февруари 2017

прочетете повече

Втора покана за консултации с политичес

17.02.2017 г. П О К А Н А На основание постигната договореност с протокол от 15.02.2017г. с представителите  на  политическите партии и ...

Петък, 17 Февруари 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от „А

Инвестиционно предложение от „АПК - Брезник“ ЕООД   Уведомяваме Ви, че фирма „АПК - Брезник“ ЕООД с ЕИК: 202250346, седалище и адрес ...

Четвъртък, 16 Февруари 2017

прочетете повече

проект на Общински план за действие за и

Проект на Общински план за действие за интегриране на  ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение в община ...

Сряда, 15 Февруари 2017

прочетете повече

Промени в Наредбата за определяне размер

Предложение за промени в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ /касаещи таксите, които се ...

Понеделник, 6 Февруари 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от „Б

ОБЯВА За обществеността Инвестиционно предложение от „БКС - Брезник“ ЕООД Уведомяваме Ви, че фирма „БКС - Брезник“ ЕООД, със седалище и адрес ...

Понеделник, 6 Февруари 2017

прочетете повече

Съобщение за обществено обсъждане на раз

съобщение за обществено обсъждане на разработената Стратегия  за Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ...

Понеделник, 6 Февруари 2017

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №  РД_2-34/12.01.2017 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание ...

Четвъртък, 12 Януари 2017

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

09.01.2017 ОБЯВЛЕНИЕ    Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 33...

Понеделник, 9 Януари 2017

прочетете повече

Заповеди за класиране на кандидатите в п

Заповеди на кмета на общината за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на ...

Понеделник, 9 Януари 2017

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно намерение

ИНФОРМАЦИЯ на основание чл.6 ал.9, Т.2 от наредбата за ОВОС предоставяме Приложение 2 към инвестиционно намерение  „Строителство и реконструкция на стопански сгради ...

Петък, 30 Декември 2016

прочетете повече

Обществено обсъждане на Проект на Общ ус

28.11.2016 г.                   Община Брезник организира обществено обсъждане на Проект на Общ устройствен план на Община Брезник, съгласно изискванията на чл.127, ...

Понеделник, 28 Ноември 2016

прочетете повече

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник на о

З А П О В Е Д  № РД-219/28.10.2016 г.           На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ...

Вторник, 8 Ноември 2016

прочетете повече

Списък на пасища, мери и ливади за общин

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.1 от ЗСП...

Вторник, 1 Март 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение от "Асе

„АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник ОБЯВА „АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник уведомява обществеността на гр. Бре...

Четвъртък, 7 Януари 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение от "Асе

„АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник ОБЯВА „АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник уве...

Четвъртък, 7 Януари 2016

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 5 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

8.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 681500

Настройки