Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Община Брезник

 

Съобщения

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА

БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

При необходимост позвънете на:

Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРУПИТЕ

 

 

ПОКАНА

ОТ ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БРЕЗНИК

Сурова в Брезник

На 19 януари 2018 г. от 11.30 часа в бившия ДНА и на 20 януари 2018 г. през целия ден Общински исторически музей - Брезник представя на жителите и гостите на града две изложби свързани с магията дошла от вековите и запазена до днес – магията на народния празник Сурова.

В изложбената зала съвместно с Регионален исторически музей -Перник ще бъдат показани плакатите на сурвакарските фестивали в Брезник и Перник, а в деня на фестивала 20 януари пред сградата на бившия ДНА ще бъде експонирана изложбата „Сурова в града и селото”.

 

ДА СПОДЕЛИМ И СЪПРЕЖИВЕЕМ ОТНОВО

ПРАЗНИКА ЗАЕДНО!

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

 

Заповед №РД_2-550/22.06.2017 г. относно  обявяване на Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като „служебна тайна

 

 

ЗАПОВЕД 868/11.10.2017 г. относно предприемане на превантивни мерки, с цел осигуряване на нормално функциониране на техническата инфраструктурата, снабдяването, обслужването и услугите на територията на община Брезник и намаляване на последствията за населението при усложнена зимна обстановка през зимен сезон 2017 – 2018 година

 

 

Информация, свързана с почистване на пътищата през зимен сезон 2017 – 2018 г. Карта на община Брезник

 

 

Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон и действия при възникнал пожар

 

 

 

Заповед № РД_2–931/01.11.2017 г. относно определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2018 година в населените места на община Брезник

 

 

 

 

 

09.01.2018 г.

 

Обявени са 92 вакантни длъжности за военнослужещи във военните формирования на Сухопътните войски, Съвместното командване на силите и Националната гвардейска част.

 

ВИЖТЕ ПОДРОБНОСТИ

 

 

05.01.2018 г.

О Б Я В А

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.5 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Брезник.

Кметът на Община Брезник

КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

на публично обсъждане на

Проекта на бюджет на Община Брезник за 2018 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 12.01.2018 г. /петък/ от 13.30 часа в малкият салон на Читалище „Просвещение 1870“ гр. Брезник. Писмени предложения за бюджет 2018 г., могат да се направят до 11.01.2018 г. в деловодството на Община Брезник и на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

Вижте Проекта на бюджет на Община Брезник за 2018 г.

 

 


 

 

 

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БРЕЗНИК

 

 

19.12.2017 г.


Заповед № РД_2–1057/18.12.2017 г. относно сключване на едногодишни договори за наем на полски пътища за стопанската 2017/2018 г.

 

 

 

График за сметоизвозване м.01.2018 г.

 


 

13.12.2017 г.

 

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Перник

 

Заповед РД-409/06.12.2017 г. относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Режанци, община Брезник, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017/2018 година


Заповед РД-410/06.12.2017 г. относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Билинци, община Брезник, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017/2018 година

 

 

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК ОРГАНИЗИРА ХV МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „СУРОВА БРЕЗНИК ’2018” НА 20 ЯНУАРИ 2018 ГОД.

 

ВИЖТЕ СТАТУТ ЗА УЧАСТИЕ

 

ИЗТЕГЛЕТЕ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 
 

27.11.2017 г. - Докладна записка относно приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брезник

 

 

 

23.11.2017 г.

 

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 г.

 

 


 

 

09.11.2017 г. Постановено становище по екологична оценка №ЕО-2-2/2017 г. на ОУП на община Брезник - вижте тук

 


 

17.10.2017 г.

 


ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРЕЗНИК С МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА СЪХНЕНЕ НА ИГЛОЛИСТНИТЕ КУЛТУРИ, В СЛЕДСТВИЕ НА НАПАДЕНИЯ ОТ БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ

 Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.

Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката

 

 
 

 

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA

В А Ж Н О !

 

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2018 година ще се заплаща от март 2018 год.

На предплатилите за цялата година до 30 април 2018 г. се прави отстъпка 5 %.

 

 


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Вижте цялата полезна за Вас информация

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обява за инвестиционно предложение от ЕТ

  ОБЯВЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице ЕТ Парафлай-Лидия Джерманова представлявано от Лидия Джерманова, гражданств българско и телефон за ...

Четвъртък, 11 Януари 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.01.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на з...

Вторник, 9 Януари 2018

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

  О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.5 ...

Петък, 5 Януари 2018

прочетете повече

Информация за преценяване необходимостта

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. (Из...

Четвъртък, 28 Декември 2017

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед РД-409/06.12.2017 г. относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Режанци, община Брезник, област Перник, съгласно подписаното ...

Сряда, 13 Декември 2017

прочетете повече

Проект на наредба за изменение и допълне

Докладна записка относно приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

  Заповед № РД-351/03.11.2017 г. относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Ин...

Петък, 10 Ноември 2017

прочетете повече

Становище на РИОСВ-Перник по екологична

Постановено становище по екологична оценка №ЕО-2-2/2017 г. на ОУП на община ...

Четвъртък, 9 Ноември 2017

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

№ РД-303/29.09.2017 г. - на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относ...

Вторник, 10 Октомври 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

ОБЯВА за обществеността Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице „ТИ ЕС ТИ МЕТАЛ“ ЕООД Борислава Карамфилова Борисова-Станчева, гр....

Петък, 8 Септември 2017

прочетете повече

Проект на Наредба за поставяне премества

Проект на Наредба за поставяне преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално - декора...

Понеделник, 4 Септември 2017

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция, Западно

17.08.2017 г. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛHAT А СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ, ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН” СЪОБЩЕНИЕ ...

Четвъртък, 17 Август 2017

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за Изграждане на млекопреработвателно предприятие за производство на сирене, кашкавал, извара, сметана и к...

Понеделник, 14 Август 2017

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“ – Перник № РД-250/04.08.2017 г. - на основание чл. 37в, ал. 1 от ...

Вторник, 8 Август 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 69 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 855223