Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта
Община Брезник
  Съобщения

  Правила за поведение и действие на населението при възникване на бедствия,

  аварии и катастрофи на територията на община Брезник


  Брошура „Пожаробезопасна кухня, отопление и ел. инсталация“


  Брошура - Правила за пожарна безопасност

   

  При необходимост позвънете на:

  Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:

  Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

   

   

   

   

   Уважаеми жители на общината,

във връзка с продължилото засушаване и недостатъчно количество валежи, ви призоваваме за пестеливо използване на водата – изключително само за питейно – битови нужди.


 

 

Калкулатор за данък МПС

 

 

 

 

 

Заповед на Директора на Регионална здравна инспекция – Перник, относно обявяване на грипна епидемия, считано от 28.01.2020 г.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 .01.2020 г. -Община Брезник, на основание заповед №РД_2- 42/22.01.2020 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост:

 

Вижте подробности

 

 

20.01.2020 г. - Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните данъци

 

 

14.01.2020 г.

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2020 г.

 

13.01.2020 г.

О Б Я В А

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал.3 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Брезник.

Кметът на Община Брезник

КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

На публично обсъждане на Проекта на бюджет на Община Брезник за 2020 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 21.01.2020 г. /вторник/ от 11.00 часа в малкият салон на Читалище „Просвещение 1870“ гр. Брезник. Писмени предложения за бюджет 2020 г., могат да се направят до 17 ч. на 18.01.2020 г. в деловодството на Община Брезник и на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Проект на бюджета на Община Брезник е публикуван на сайта на общината - http://breznik.info/ на 13.01.2020 г.

 

График за сметоизвозване м.01

 

 

23.12.2019 г.

Общински Съвет - Брезник

гр.Брезник, площад "Девети септември"№2

ОБЯВА

Общински Съвет - Брезник, уведомява гражданите на Община Брезник, че на основание чл. 68 ал.1,пр.1, от Закона за съдебната власт, е започната процедура по подаване на документи и одобряване на кандидати за съдебни заседатели, за съдебен район-Брезник, при Районен Съд - Брезник, за мандат 2020-2024г.

Кандидатите следва да предоставят в Общински Съвет - Брезник, следния набор от документи, съобразно разпоредбата на чл.68 ал.З от Закона за съдебната власт, както следва:

Вижте пълния текст на обявата

 

19.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение

от „Теленор България“ ЕАД

гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ви уведомяваме за инвестиционно предложение за „Изграждане на външно електрозахранване на приемо-предавателна станция №2118“, находяща се в ПИ №06286.104.12, гр.Брезник, община Брезник, област Перник.

Писмени становища се приемат в гр.Перник 2304, ул.“Благой Гебрев“ №15, ет.1 и сградата на общинска администрация гр.Брезник

 

18.12.2019 г.

 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник

Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, Община Брезник“ с възложител Община Брезник.

Вижте пълния текст на обявата и Приложение 2

 

Заповед РД_2-861/31.10.2019 г. относно мерки за намаляване последствията за населението при усложнена зимна обстановка през зимен сезон 2019-2020 на територията на община Брезник

 

Представяне на Проект „Приеми ме 2015“ - Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020г.

 

Вижте Презентация и Филм


 

18.11.2019 г.

ОБЯВА ОТ ОБЩИНА БРЕЗНИК

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Брезник има инвестиционно предложение за „Рекултивация на общинско сметище гр. Брезник“

Инвестиционното предложение ще бъде осъществено в местността „Чифлик“, землище на гр. Брезник, община Брезник, поземлен имот №06286.59.28, собственост на Община Брезник.

Вижте пълния текст на обявата

 

Кметът на община Брезник напомня на жителите на общината да спазват заповедта за забрана разпиляването на питейна вода.

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА,

 

Моля в контейнерите за битов отпадък и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки да не се изхвърлят:

 

- растителни отпадъци /клони от кастрене на дървета и храсти, прясно окосена и изсушена трева и листа/ и

 

- строителни отпадъци от ремонтни дейности.

 

Изброените отпадъци да се поставят в близост до контейнерите за битов отпадък.

 


ПАСИЩА И ЛИВАДИ ПО ЗЕМЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2018/2019Г. /Приложение №1 към Решение №781 по Протокол №1 от 30.01.2019 г./

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК /Приложение №2 към Решение №781 по Протокол №1 от 30.01.2019 г./


28.08.2018 г.


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА,


Моля в контейнерите за битов отпадък и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки да не се изхвърлят:

 


- растителни отпадъци /клони от кастрене на дървета и храсти, прясно окосена и изсушена трева и листа/ и

 

- строителни отпадъци от ремонтни дейности.

 

Изброените отпадъци да се поставят в близост до контейнерите за битов отпадък.


 

 


 

Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.

Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката

 

 

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Вижте цялата полезна за Вас информация

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2- 42/22.01.2020 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост: І...

Петък, 24 Януари 2020

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните данъци...

Понеделник, 20 Януари 2020

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

14.01.2020 г. - Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2020 ...

Вторник, 14 Януари 2020

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.01.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ № 7000-514 /2/ от 10.01.2020 г. Община Брезник, област...

Понеделник, 13 Януари 2020

прочетете повече

Публично обсъждане на Проект на бюджет н

13.01.2020 г. О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал.3 ...

Понеделник, 13 Януари 2020

прочетете повече

Обява за подаване на документи и одобряв

23.12.2019 г. Общински Съвет - Брезник гр.Брезник, площад "Девети септември"№2 ОБЯВА Общински Съвет - Брезник, уведомява гражданите на Община Брезник, ...

Понеделник, 23 Декември 2019

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „Теленор България“ ЕАД гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6 Н...

Четвъртък, 19 Декември 2019

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Предложение от г-н Веско Соколов, жител

17.12.2019 г. Предложение от г-н Веско Соколов, жител на гр. Брезник във връзка с Проекта за допълнение и изменение на Приложение ...

Вторник, 17 Декември 2019

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие"

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на: -...

Сряда, 4 Декември 2019

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие”

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на: -...

Понеделник, 2 Декември 2019

прочетете повече

Искане за преценяване на необходимостта

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение №2 към чл. 6 о...

Вторник, 26 Ноември 2019

прочетете повече

Обява от Община Брезник за инвестиционно

ОБЯВА ОТ ОБЩИНА БРЕЗНИК На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въз...

Понеделник, 18 Ноември 2019

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Прил

Проект за допълнение и изменение на Приложение 1 към чл.5, ал.3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, ...

Понеделник, 18 Ноември 2019

прочетете повече

ЗАПОВЕД №РД-394/04.11.2019 г. на Директо

ЗАПОВЕД №РД-394/04.11.2019 г. на Директора на ОД“Земеделие“ - Перник, относно определяне на състав на комисиите по землища за сключването на ...

Четвъртък, 14 Ноември 2019

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие”

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на: - ...

Вторник, 12 Ноември 2019

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 34 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1730475