Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Ловни дружества


СДРУЖЕНИЕ

 

ЛРД ”СОКОЛ” гр. БРЕЗНИК

 

 

Ловната организация с вековна история, днес се простира върху всичките ловни полета на Граовско и в нея членуват над 830 –те ловци на дружините:

 

1. Брезник- с председател Захари Тенев

2. Ноевци- с председател Илия Гълъбов

3. Красава – Режанци - с председател Иван Пушев

4. Кошарево-Гигинци - с председател Крум Асенов

5. Селищен дол – с председател Емил Христов

6. Станьовци – с председател Бранимир Янчев

7. Бабица - с председател Владимир Сергиев

8. Д.Секирна – с председател Илия Ванков

9. Красава - с председател Асен Асенов

10. Д.Романци - с председател Александър Алеков

11. Садовик - с председател Васил Ангелов

 

 

Корените на днешното сдружение “Ловно-рибарско дружество “СОКОЛ” гр. Брезник, водят от далечната 1898 год., когато през м. юли двадесетина ентусиазирани брезничани, любители на природата и ловния спорт, създават под името “Ловно-стрелческа организация “СОКОЛ” дружество, с председател Симо Котев Кафеджийски. С този акт в малкия провинциален градец започва живота си една обществена организация, която дава добрия тон и чиито прекрасни инициативи са оставили дълбоки следи в бита и спомените на брезничани. Четири години след създаването си, ловно-стрелческата организация създава и своя символ - знамето на организацията. Този символ на другарството, ловния дух и любовта към природата, повече от 100 години е светиня за ловеца от брезнишко, пазено   и  с  гордост  развявано...

 До 1947 год. организацията е била само ловна, т.е. не е имало риболовни дружини защото не е имало големи водоеми. В началото малобройна /20 членове/ организацията достига през 1998 год. 541 ловци и риболовци, и още 160 само риболовци в т. ч. 40 деца.

 Началото е дадено от ръководителите на ловната организация преди повече от  един век - Симо Котев Кафеджийски, Владимир Георгиев Кафеджийски, Георги Младенов Калев и др. В годините от 1947 г. 2007 г. председатели на дружеството са били: Александър Тинков – до 1951 г., Иван Кацаров - до 1953 г., Иван Андреев – до 1974 г., Александър Михайлов – до 1982 г., Кирил Филипов – до 1984 г. и от 1988 г. до 1991 г., Георги Михайлов- от 1984 до 1988 г и от 1991 до 1996 г., Иван Г. Борисов - от 1996 г. до 2001 г. и от тогава до момента – Илия П.Гълъбов.

Много са ловните деятели, които са дали сили и енергия в името на тази организация: Данчо Михайлов - обучил стотици ловци в умението да боравят с ловното оръжие в т.ч. и национални състезатели, като треньор на националния отбор от 1979 до 1989 г; Анастасия Димитрова и Маргарита Сергиева-организатори по лова. А кой не си спомня за Богомил Йорданов, Иван Милев, за Иван Василев и Методи Колешанов- превърнали се в символи за ловците от Граово с техните  “истории”, събуждащи усмивки и уважение едновременно!

Дружеството винаги се е ползвало с подкрепата на гражданството и това особено проличава през 1922 год. когато организацията започва строеж на ловна хижа в м. “Бърдото” - учениците и гражданите се включват, пренасяйки материалите на гръб. Хижата се превръща в център за отдих и развлечения от тогава, та до днес. През годините е преустройвана, давана под наем, изземвана, продавана и т. н., но в крайна сметка с усилията на председателя - Иван Г. Борисов, зам. председателя - Г. Ал. Михайлов и организатора по лова - Анастасия Димитрова и дарените средства от всеки един ловец, хижата е изкупена и собствеността възстановена. Днес тя е едно прекрасно кътче с ресторант, леглова база, уютни кътчета и чудесна природа - за  гордост на ловците от ЛРД ”Сокол” гр. Брезник.

Сдружението вече разполага и със свой ловен дом с прикътано дворче, в центъра на града, който е реконструиран и ремонтиран, за да придобие уюта и традиционното за ловеца и българина гостоприемство. То разполага и с две ловни  хижи и  множество  заслони.

В началото на 2001 год. съществуващото дружество се разделя на две сдружения- Сдружение “ЛРД-Сокол гр. Брезник” и сдружение “Любаш - Предела-2000”, в резултат на промени в обществено политическия живот на страната и нова нормативна база. Разделението продължава до 20.06.2009 г, когато официално на Общо събрание на ЛРД ”Сокол” са приети всички напуснали дружини- без изключение и ловците от Граово отново са единни, за радост на всички.

След обединението през юни 2009 година – организацията има 39372 хектара ловна площ и наброява 830 членове ловци и 44 риболовци..

Сдружението се ръководи от Управителен съвет в състав:

Илия Първанов Гълъбов- Председател

Данчо Михайлов Владимиров

Любомир Величков Симов

Захари Милчев Тенев

Владимир Кирилов Сергиев

Александър Любомиров Алеков

Иван Асенов Пушев

Емил Стоянов Христов

Емил Стоянов Стойнев

Илия Ванков

Асен  Асенов

Бранимир Янчев

Васил Ангелов

Крум Асенов

Катя Паракосова

 

Контролен съвет в състав:

Валентин Петков - Председател

Петър Петров

Бойчо Асенов

Знаменосец: Любомир Величков Симов

Макар ,че е малко и бедно, ловно-рибарското дружество никога не е оставало назад в осъществяването на своите ловно-стопански задачи и цели. Още в ония начални години ловният спорт е съчетаван с развъдна дейност, подхранване и защита на дивеча. Още тогава дружеството е имало постоянни развъдници като “Црънча”, “Болчар поп”, “Рейна” “Река-Виная”, “ Вискяр могила” и “Бърдо”. Някои от тях са такива и до днес.

Ловно-рибарското сдружение извършва, макар и не в големи количества, но редовно доотглеждане и разселване на фазани, патици и яребици. Закупувало е елитни зайци и ги е разселвало в природата за подобряване жизнеността на местните такива. Предстои ново разселване. Регулирането на хищниците е постоянна и неотложна задача на всяка ловна дружина и първа грижа за опазване на дивеча. Осигуряването на солища, калища, дивечови ниви и подхранване е целогодишно.

Рибо-развъдната дейност през годините от 1947 г. до днес минава през възходи и падения - от пускане във водоемите по 20-30000 рибки годишно, до липса на риборазвъждане. В основата на проблема стои предимно въпроса със собствеността на водоемите и тяхното стопанисване, а бракониерските мрежи и “нечии” интереси почти унищожават стореното през годините. Сега се започва от начало. А водоеми има: Слаковски, Брезнишки, Бегуновски, Красавски, Изворски, Кощенски, Кошаревски.

Подходящи са за риборазвъдна дейност и риболов и реките “Светля” и “ Конска”.

Ловната стрелба е любимо занимание на ловците от създаването на ловно-стрелковата организация, та до  днес. Свидетелство за това са двете стрелбища, които ловците са изградили през годините, като едното е в отлично състояние .

Незабравими за организацията ще си останат имената на ловците свързани с ловната стрелба, като Владимир Кафеджийски, Александър Величков-Бени, Иван Михайлов, Тодор Давидков, Димитър Дойчинов, Стойне Попов, Асен Костадинов, Янко Хранов.

Ловната стрелба продължава да е на почит сред ловците в сдружението и ежегодно се правят дружествени състезания и регионални такива. Дружеството е било домакин и е редовен участник в турнира “Струма” и др.

На стрелбището, изнесено на новата площадка през 1968 год., тренират ловци донесли на сдружението местна и световна слава, като Любомир Величков, Михал Давидков, Георги Верчев, Данчо Михайлов, Борислав Шарков , Иван Петков и др. Най-сериозни си остават успехите на Христо Д. Михайлов, завоювал шампионското звание в дисциплината “Ловен трибой”, майстор на спорта след отлично представяне на шампионата в ЗУЛ /Германия/ - 195 т. при 200 възможни.

Чествани са 80, 90 и 100 и сега 110 години от създаването на ловната организация. Особено подобаващо е отбелязана сто-годишнината на дружеството, съпътствана от състезания по риболов, ловна стрелба, народно веселие на открито в района на ловна хижа “Бърдото”. Празникът е честван от целия град и община Брезник. Тогавашният председател на Националната ловна организация Нино Нинов връчва награди на 16 ловни деятели от ловното дружество по повод 100 год. ЛРД-Сокол гр.Брезник и 110 год. -ловно движение в България.

На 25.07.2008 год. се навършиха 110 години от създаването на Ловно-стрелческата организация “Сокол” гр.Брезник, чийто правоприемник е днешното сдружение “ЛРД-Сокол” гр.Брезник. Празникът беше посрещнат достойно. Ловната организация в този ден влезе в новият си Ловен дом, разполагащ с офис, магазин, кафе-аперитив и прекрасен двор. Празникът беше почетен от председателя на Националната ловна организация, Кмета на общината, много деятели на ловното и горско дело, гости, ловците и техните семейства и граждани на общината. Връчени бяха награди за “вярна служба към природата” и спорта. Общата празнична трапеза на връх “Спасов кръст” в м.”Бърдото” събра мало и голямо.

Обединени и силни, ловците от Брезнишко не само мечтаят, те просто вярват, че могат да реализират намеренията си в полза на природата и животинския свят, в полза на красотата от общуването с тях и другарското “Наслука колега!”

 

 

 

Телефон за контакти със сдружението: 07751\20-79

 

 

Изготвили информацията: Маргарита Сергиева и Иван Борисов

 

Посетители онлайн

В момента има 39 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 916941