Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Ловни дружества

120 ГОДИНИ ЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ  В ГР. БРЕЗНИК

 

СДРУЖЕНИЕ


ЛРД”СОКОЛ” гр.БРЕЗНИК

 

 

 

25.07.1898-25.07.2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ ЛРД”СОКОЛ” гр.БРЕЗНИК


Ловната организация с вековна история , днес се простира върху всичките ловни полета на Граовско и в нея членуват над 800 ловци на дружините:

1.Брезник- с председател Петър Петров

2.Ноевци- с председател Илия Гълъбов

3.Красава – Режанци - с председател Красимир Горянов

4.Кошарево-Гигинци - с председател Донко Рангелов

5.Селищен дол – с председател Марио Маринов

6.Станьовци – с председател Лъчезар Пенев

7.Бабица - с председател Владимир Сергиев

8.Д.Секирна – с председател Петър Крумов

9.Красава - с председател Асен Асенов

10.Д.Романци- с председател Емил Стойнев

11Садовик - с председател Симеон Свиленов

Сдружението се ръководи от 15 членен Управителен съвет с председател Валери Величков и членове :Иван Пушев, Росен Огнянов, Цветан Богданов и 11-те председатели на дружините.

Контролен съвет: Иван Десов – п редседател, и членове – Свилен Петров и Илия Ванков.

Знаменосци на сдружението са: Владимир Сергиев, Георги Атанасов и Свилен Петров.

Корените на днешното сдружение “ Ловно-рибарско дружество “СОКОЛ”гр. Брезник , водят от далечната 1898 год., когато през м. юли, двадесетина ентусиязирани брезничани, любители на природата и ловния спорт, създават под името “ Ловно-стрелческа организация “СОКОЛ” дружество , с председател Симо Котев Кафеджийски.С този акт, в малкия провинциален градец, започва живота си една обществена организация която дава добрия тон и прекрасните и инициативи, са оставили дълбоки следи в бита и спомените на брезничани.

Началото е дадено от ръководителите на ловната организация преди повече от един век-Симо Котев Кафеджийски, Владимир Георгиев Кафеджийски, Георги Младенов Калев и др. От 1947г. председатели на дружеството са били: Александър Тинков-до1951г., Иван Кацаров- до 1953г., Иван Андреев-до1974г., Александър Михайлов-до1982 г., Кирил Филипов-до1984г., и от 1988 до 1991г., Георги Михайлов- от 1984 до 1988 и от 1991 до 1996 год., Иван Г. Борисов- от 1996 год. до 2001 год. и от 2001 г. –до 2016г.- Илия П.Гълъбов.През 2016год. на ОС на сдружението за председател е избран д-р Валери Величков.

Дружеството винаги се е ползвало с подкрепата на гражданството и това особено проличава когато през 1922 год. организацията започва строеж на ловна хижа в м. “ Бърдото”- учениците и гражданите се включват , пренасяйки материалите на гръб. Хижата се превръща в център за отдих и развлечения от тогава , та до днес! През годините е преустройвана, давана под наем , изземвана, продавана и т. н. , но в крайна сметка с усилията на тогавашния председател-Иван Г.Борисов, Зам. Председателя- Г.Ал.Михайлов и организатора по лова-Анастасия Димитрова, и дарените средства от всеки един ловец, хижата е изкупена и собствеността върху имота е възстановена . Днес тя е едно прекрасно кътче с ресторант , леглова база,прекрасни кътчета и чудесна природа- за гордост на ловците от ЛРД” Сокол” гр. Брезник.

Дружеството вече разполага и със свой ловен дом с прикътано дворче, в центъра на града, които се реконструираха и ремонтирха, за да придобият уюта и традиционното за ловеца и българина гостоприемство.

Четири години след създаването си, ловно-стрелческата организация , създава и своя символ- знамето на организацията! Този символ на другарството, ловния дух и любовта към природата , повече от 120 години е светиня на ловеца от брезнишко- едно от малкото запазени оргинални знамена в България.

Всяко значимо събитие на дружините е съпътствано от ставане на крака за посрещане на знамето на дружината-символ на единството и ловните традиции.

До 1947 год. организацията е била само ловна, т.е. не е имало риболовни дружини защото не е имало големи водоеми . В началото малобройна / 20 членове/ организацията достига през 1998 год. 541 ловци и риболовци, и още 160- само риболовци в т. ч.40 деца.

През 2001год. съществуващото дружество се разделя на две сдружения : ЛРД“СОКОЛ“ гр.Брезник и „Любаш-Предела 2000“.Разделението става факт в резултат на промени в обществено –политическия живот на страната и нова нормативна база. С огромни усилия, организационни мерки , юридически похвати и неизбежните емоции в такива случаи, Председателят- Иван Борисов и Организатора по лова- Анастасия Димитрова се опитват да запазят единството на дружеството, но уви! Остава им утехата да запишат в устава на новото сдружение с гордост, че са правоприемник на досегашното ловно-рибарско дружество “Сокол” и на неговите традиции и обичаи.Не случайно в името на сдружението се запазва, цялото наименование на старото дружество-не им се искаше да се разделят с нещо създадено с толкова любов, желание и единство, в името на природата и живота в нея….

Към 01.05. 2007 год.- преди обединението си организацията наброява-290бр. ловци и риболовци-44бр., организирани в 6 бр. дружинки, а именно: ЛРД-Брезник, ЛРД-Красава-Режанци, ЛРД-Бабица, ЛРД-Ноевци,ЛРД- Д.Романци, ЛРД-Селищен Дол. Сдружението има 20485 хектара ловна площ , а след обединението през юни 2009година- 39372хектара и се ръководи от Управителен съвет в състав:

Илия Първанов Гълъбов- Председател

Данчо Михайлов Владимиров

Любомир Величков Симов

Захари Милчев Тенев

Владимир Кирилов Сергиев

Александър Любомиров Алеков

Иван Цветков Пушев

Емил Стоянов Христов

Емил Стоянов Стойнев

И контролен съвет :

Валентин Петков - Председател

Петър Петров

Бойчо Асенов

Знаменосец: Любомир Величков Симов

Разделението продължава до 20.06.2009год. , когато официално на Общо събрание на ЛРД“СОКОЛ“ гр. Брезник , са приети обратно всички напуснали дружини , без изключение и ловците от Граово отново са единни ,като членове в едно сдружение- за радост на всички. Юридическо обединение на двете сдружения няма.

Много са ловните деятели, любители на родната фауна и флора, на другарските взаимоотношения , ловния и риболовния спорт , които са дали част от живота си в името на тази организация! Тук ще споменем още Данчо Михайлов-обучил през живота си стотици ловци в умението да боравят с ловното оръжие в т.ч. и национални състезатели ,като треньор на националния отбор от 1979 до 1989 г., организаторите по лова- Анастасия Димитроваи Маргарита Сергиева, съпреживели всяка една ловна случка, дали кураж на всеки колебаещ се, спечелили за каузата , не един млад човек….

Тук е мястото да отбележим приноса на защитниците на дивеча, закона и границите- ловните надзиратели , като Иван Василев,Методи Колешанов ,Любчо Стоименов, Димитър Пламенов и Филип Николов.

Макар и малко и бедно, ловно-рибарското дружество, никога не е оставало назад в осъществяването на своите ловностопански задачи и цели… Още в ония начални години, ловният спорт , е съчетаван с развъдна дейност, подхранване и защита на дивеча…Още тогава дружеството е имало постоянни развъдници като “ Црънча”, Болчар поп”, “Рейна” “Река-Виная” “ Вискяр могила” и “ Бърдо”.Някои от тях са такива и до днес!

Стремежът винаги е бил да се ползва дивеч и риба , но след като си се погрижил за тях! Затова Ловно-рибарското сдружение, винаги е извършвало, макар и не в големи количества, но редовно доотглеждане и разселване на фазани, патици и яребици. Закупувало е елитни зайци и ги е разселвало в природата, за подобряване жизнеността на местните такива. В последните години изключително се набляга на увеличаването на запаса от яребица и постояннато подхранване на дивата свиня-като местен ловен обект.

Регулирането на хищниците е постоянна и неотложна задача на всяка ловна дружина и първа грижа за опазване на дивеча.Осигуряването на солища, калища, дивечови ниви и подхранване, от сезонно в целогодишно, е друго направление от дейността на сдружението, през вековното му съществуване.

Риборазвъдната дейност през годините от 1947 г. до днес, минава през възходи и падения- от пускане във водоемите по 20-30 000 рибки годишно, до никакво риборазвъждане…. В основата на проблема стои , предимно въпроса със собствеността на водоемите и тяхното стопанисване… , а бракониерските мрежи и “нечии” интереси почти унищожиха стореното през годините… Благодарение на деятелите в сдружението и неговото ръководство, независимо от липсата на собствени водоеми, риболовната традиция се запазва като ежегодно се провеждат състезания за деца, с много емоции и награди. В началото на 2018г. любителите риболовци към сдружението са 60бр.

Ловната стрелба, е любимо занимание на ловците от създаването на ловно-стрелковата организация , та до днес…. Свидетелство за това са двете стрелбища които ловците са изградили през годините-в местността Бърдото / при Хижата и при Лагера/ и в м. Гребен / бягащ заек/. В момента в с.Гоз, сдружението изгражда нова стрелкова база, върху собствен терен от 21 декара. Стрелбището ще се ползва за дисциплините „ СКИЙТ“ и „ ТРАП“ , и в последствие ще се разшири с оглед осигуряване тренировъчни възможности за нарезно оръжие.

Незабравими за организацията ще си останат имената на Владимир Кафеджийски,Александър Величков-Бени, Иван Михайлов, Тодор Давидков, Димитър Дойчинов, Стойне Попов, Асен Костадинов, Янко Хранов, Данчо Михайлов, Любомир Величков, Иван Василев и др.

Ловната стрелба беше на почит сред ловците в сдружението и ежегодно се провеждаха дружествени състезания , регионални такива , включително дружеството през 2006 г. бе домакин на турнира “ Струма”и др.

На стрелбището, изнесено на новата площадка през 1968 год., тренират ловци, донесли на сдружението местна и световна слава, като Любомир Величков, Михал Давидков, Георги Верчев, Данчо Михайлов, Борислав Шарков , Иван Петков и др.

Разбира се , най сериозни си остават успехите на Христо Д.Михайлов, завоювал шампионското звание в дисциплината “ Ловен трибой”, майстор на спорта след отлично представяне на шампионата в ЗУЛ, Германия / 195 при 200 възможни/.

Чествани са 80 , 90 и 100, 110 и сега 120 години от създаването на ловната организация. Особено подобаващо бе отбелязана сто-годишнината на дружеството, съпътствана със състезания по риболов, ловна стрелба , народно веселие на открито в района на ловна хижа “Бърдото”. Празникът бе честван от целия град и община Брезник. Тогавашният председател на Националната ловна организация –Нино Нинов, връчи награди на 16 ловни деятели от ловното дружество по повод 100 год.ЛРД-Сокол гр.Брезник и 110 год. ловно движение в България.

На 25.07.2008 год. се навършиха 110 години от създаването на Ловно-стрелческата организация “Сокол”гр.Брезник, чийто правоприемник е днешното сдружение “ЛРД-Сокол”гр.Брезник. Празникът бе посрещнат достойно . Ловната организация в този ден влезе в новият си Ловен дом , разполагащ с офис, магазин , аператив и прекрасен двор. Празникът бе почетен от председателя на Националната ловна организация-Христо Д.Михайлов, Кмета на общината - Христо Миленков и много други деятели на ловното и горско дело, много гости, ловците и техните семейства и гражданите на общината.Връчени бяха много награди за “вярна служба към природата” и спорта.

Организацията надживя повратностите на времето, и днес отново е обединена под името което винаги е носила , защото човешките добродетели , любовта към ловния спорт и природата са над всичко за членовете и…!!!

Сдружението разполага с ловен дом, 3 ловни хижи и около 30 ловни заслона. Те са място за отдих след лова, цел за семейни и другарски пикници, общуване с природата и са свързани с много веселие и спомени.

Телефон за контакти със сдружението : 07751 / 38-79

Изготвили информацията: Маргарита Сергиева

Иван Борисов

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 31 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

7.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307487