Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Ловни дружества

120 ГОДИНИ ЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ  В ГР. БРЕЗНИК

 

СДРУЖЕНИЕ


ЛРД”СОКОЛ” гр.БРЕЗНИК

 

 

 

25.07.1898-25.07.2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ ЛРД”СОКОЛ” гр.БРЕЗНИК


Ловната организация с вековна история , днес се простира върху всичките ловни полета на Граовско и в нея членуват над 800 ловци на дружините:

1.Брезник- с председател Петър Петров

2.Ноевци- с председател Илия Гълъбов

3.Красава – Режанци - с председател Красимир Горянов

4.Кошарево-Гигинци - с председател Донко Рангелов

5.Селищен дол – с председател Марио Маринов

6.Станьовци – с председател Лъчезар Пенев

7.Бабица - с председател Владимир Сергиев

8.Д.Секирна – с председател Петър Крумов

9.Красава - с председател Асен Асенов

10.Д.Романци- с председател Емил Стойнев

11Садовик - с председател Симеон Свиленов

Сдружението се ръководи от 15 членен Управителен съвет с председател Валери Величков и членове :Иван Пушев, Росен Огнянов, Цветан Богданов и 11-те председатели на дружините.

Контролен съвет: Иван Десов – п редседател, и членове – Свилен Петров и Илия Ванков.

Знаменосци на сдружението са: Владимир Сергиев, Георги Атанасов и Свилен Петров.

Корените на днешното сдружение “ Ловно-рибарско дружество “СОКОЛ”гр. Брезник , водят от далечната 1898 год., когато през м. юли, двадесетина ентусиязирани брезничани, любители на природата и ловния спорт, създават под името “ Ловно-стрелческа организация “СОКОЛ” дружество , с председател Симо Котев Кафеджийски.С този акт, в малкия провинциален градец, започва живота си една обществена организация която дава добрия тон и прекрасните и инициативи, са оставили дълбоки следи в бита и спомените на брезничани.

Началото е дадено от ръководителите на ловната организация преди повече от един век-Симо Котев Кафеджийски, Владимир Георгиев Кафеджийски, Георги Младенов Калев и др. От 1947г. председатели на дружеството са били: Александър Тинков-до1951г., Иван Кацаров- до 1953г., Иван Андреев-до1974г., Александър Михайлов-до1982 г., Кирил Филипов-до1984г., и от 1988 до 1991г., Георги Михайлов- от 1984 до 1988 и от 1991 до 1996 год., Иван Г. Борисов- от 1996 год. до 2001 год. и от 2001 г. –до 2016г.- Илия П.Гълъбов.През 2016год. на ОС на сдружението за председател е избран д-р Валери Величков.

Дружеството винаги се е ползвало с подкрепата на гражданството и това особено проличава когато през 1922 год. организацията започва строеж на ловна хижа в м. “ Бърдото”- учениците и гражданите се включват , пренасяйки материалите на гръб. Хижата се превръща в център за отдих и развлечения от тогава , та до днес! През годините е преустройвана, давана под наем , изземвана, продавана и т. н. , но в крайна сметка с усилията на тогавашния председател-Иван Г.Борисов, Зам. Председателя- Г.Ал.Михайлов и организатора по лова-Анастасия Димитрова, и дарените средства от всеки един ловец, хижата е изкупена и собствеността върху имота е възстановена . Днес тя е едно прекрасно кътче с ресторант , леглова база,прекрасни кътчета и чудесна природа- за гордост на ловците от ЛРД” Сокол” гр. Брезник.

Дружеството вече разполага и със свой ловен дом с прикътано дворче, в центъра на града, които се реконструираха и ремонтирха, за да придобият уюта и традиционното за ловеца и българина гостоприемство.

Четири години след създаването си, ловно-стрелческата организация , създава и своя символ- знамето на организацията! Този символ на другарството, ловния дух и любовта към природата , повече от 120 години е светиня на ловеца от брезнишко- едно от малкото запазени оргинални знамена в България.

Всяко значимо събитие на дружините е съпътствано от ставане на крака за посрещане на знамето на дружината-символ на единството и ловните традиции.

До 1947 год. организацията е била само ловна, т.е. не е имало риболовни дружини защото не е имало големи водоеми . В началото малобройна / 20 членове/ организацията достига през 1998 год. 541 ловци и риболовци, и още 160- само риболовци в т. ч.40 деца.

През 2001год. съществуващото дружество се разделя на две сдружения : ЛРД“СОКОЛ“ гр.Брезник и „Любаш-Предела 2000“.Разделението става факт в резултат на промени в обществено –политическия живот на страната и нова нормативна база. С огромни усилия, организационни мерки , юридически похвати и неизбежните емоции в такива случаи, Председателят- Иван Борисов и Организатора по лова- Анастасия Димитрова се опитват да запазят единството на дружеството, но уви! Остава им утехата да запишат в устава на новото сдружение с гордост, че са правоприемник на досегашното ловно-рибарско дружество “Сокол” и на неговите традиции и обичаи.Не случайно в името на сдружението се запазва, цялото наименование на старото дружество-не им се искаше да се разделят с нещо създадено с толкова любов, желание и единство, в името на природата и живота в нея….

Към 01.05. 2007 год.- преди обединението си организацията наброява-290бр. ловци и риболовци-44бр., организирани в 6 бр. дружинки, а именно: ЛРД-Брезник, ЛРД-Красава-Режанци, ЛРД-Бабица, ЛРД-Ноевци,ЛРД- Д.Романци, ЛРД-Селищен Дол. Сдружението има 20485 хектара ловна площ , а след обединението през юни 2009година- 39372хектара и се ръководи от Управителен съвет в състав:

Илия Първанов Гълъбов- Председател

Данчо Михайлов Владимиров

Любомир Величков Симов

Захари Милчев Тенев

Владимир Кирилов Сергиев

Александър Любомиров Алеков

Иван Цветков Пушев

Емил Стоянов Христов

Емил Стоянов Стойнев

И контролен съвет :

Валентин Петков - Председател

Петър Петров

Бойчо Асенов

Знаменосец: Любомир Величков Симов

Разделението продължава до 20.06.2009год. , когато официално на Общо събрание на ЛРД“СОКОЛ“ гр. Брезник , са приети обратно всички напуснали дружини , без изключение и ловците от Граово отново са единни ,като членове в едно сдружение- за радост на всички. Юридическо обединение на двете сдружения няма.

Много са ловните деятели, любители на родната фауна и флора, на другарските взаимоотношения , ловния и риболовния спорт , които са дали част от живота си в името на тази организация! Тук ще споменем още Данчо Михайлов-обучил през живота си стотици ловци в умението да боравят с ловното оръжие в т.ч. и национални състезатели ,като треньор на националния отбор от 1979 до 1989 г., организаторите по лова- Анастасия Димитроваи Маргарита Сергиева, съпреживели всяка една ловна случка, дали кураж на всеки колебаещ се, спечелили за каузата , не един млад човек….

Тук е мястото да отбележим приноса на защитниците на дивеча, закона и границите- ловните надзиратели , като Иван Василев,Методи Колешанов ,Любчо Стоименов, Димитър Пламенов и Филип Николов.

Макар и малко и бедно, ловно-рибарското дружество, никога не е оставало назад в осъществяването на своите ловностопански задачи и цели… Още в ония начални години, ловният спорт , е съчетаван с развъдна дейност, подхранване и защита на дивеча…Още тогава дружеството е имало постоянни развъдници като “ Црънча”, Болчар поп”, “Рейна” “Река-Виная” “ Вискяр могила” и “ Бърдо”.Някои от тях са такива и до днес!

Стремежът винаги е бил да се ползва дивеч и риба , но след като си се погрижил за тях! Затова Ловно-рибарското сдружение, винаги е извършвало, макар и не в големи количества, но редовно доотглеждане и разселване на фазани, патици и яребици. Закупувало е елитни зайци и ги е разселвало в природата, за подобряване жизнеността на местните такива. В последните години изключително се набляга на увеличаването на запаса от яребица и постояннато подхранване на дивата свиня-като местен ловен обект.

Регулирането на хищниците е постоянна и неотложна задача на всяка ловна дружина и първа грижа за опазване на дивеча.Осигуряването на солища, калища, дивечови ниви и подхранване, от сезонно в целогодишно, е друго направление от дейността на сдружението, през вековното му съществуване.

Риборазвъдната дейност през годините от 1947 г. до днес, минава през възходи и падения- от пускане във водоемите по 20-30 000 рибки годишно, до никакво риборазвъждане…. В основата на проблема стои , предимно въпроса със собствеността на водоемите и тяхното стопанисване… , а бракониерските мрежи и “нечии” интереси почти унищожиха стореното през годините… Благодарение на деятелите в сдружението и неговото ръководство, независимо от липсата на собствени водоеми, риболовната традиция се запазва като ежегодно се провеждат състезания за деца, с много емоции и награди. В началото на 2018г. любителите риболовци към сдружението са 60бр.

Ловната стрелба, е любимо занимание на ловците от създаването на ловно-стрелковата организация , та до днес…. Свидетелство за това са двете стрелбища които ловците са изградили през годините-в местността Бърдото / при Хижата и при Лагера/ и в м. Гребен / бягащ заек/. В момента в с.Гоз, сдружението изгражда нова стрелкова база, върху собствен терен от 21 декара. Стрелбището ще се ползва за дисциплините „ СКИЙТ“ и „ ТРАП“ , и в последствие ще се разшири с оглед осигуряване тренировъчни възможности за нарезно оръжие.

Незабравими за организацията ще си останат имената на Владимир Кафеджийски,Александър Величков-Бени, Иван Михайлов, Тодор Давидков, Димитър Дойчинов, Стойне Попов, Асен Костадинов, Янко Хранов, Данчо Михайлов, Любомир Величков, Иван Василев и др.

Ловната стрелба беше на почит сред ловците в сдружението и ежегодно се провеждаха дружествени състезания , регионални такива , включително дружеството през 2006 г. бе домакин на турнира “ Струма”и др.

На стрелбището, изнесено на новата площадка през 1968 год., тренират ловци, донесли на сдружението местна и световна слава, като Любомир Величков, Михал Давидков, Георги Верчев, Данчо Михайлов, Борислав Шарков , Иван Петков и др.

Разбира се , най сериозни си остават успехите на Христо Д.Михайлов, завоювал шампионското звание в дисциплината “ Ловен трибой”, майстор на спорта след отлично представяне на шампионата в ЗУЛ, Германия / 195 при 200 възможни/.

Чествани са 80 , 90 и 100, 110 и сега 120 години от създаването на ловната организация. Особено подобаващо бе отбелязана сто-годишнината на дружеството, съпътствана със състезания по риболов, ловна стрелба , народно веселие на открито в района на ловна хижа “Бърдото”. Празникът бе честван от целия град и община Брезник. Тогавашният председател на Националната ловна организация –Нино Нинов, връчи награди на 16 ловни деятели от ловното дружество по повод 100 год.ЛРД-Сокол гр.Брезник и 110 год. ловно движение в България.

На 25.07.2008 год. се навършиха 110 години от създаването на Ловно-стрелческата организация “Сокол”гр.Брезник, чийто правоприемник е днешното сдружение “ЛРД-Сокол”гр.Брезник. Празникът бе посрещнат достойно . Ловната организация в този ден влезе в новият си Ловен дом , разполагащ с офис, магазин , аператив и прекрасен двор. Празникът бе почетен от председателя на Националната ловна организация-Христо Д.Михайлов, Кмета на общината - Христо Миленков и много други деятели на ловното и горско дело, много гости, ловците и техните семейства и гражданите на общината.Връчени бяха много награди за “вярна служба към природата” и спорта.

Организацията надживя повратностите на времето, и днес отново е обединена под името което винаги е носила , защото човешките добродетели , любовта към ловния спорт и природата са над всичко за членовете и…!!!

Сдружението разполага с ловен дом, 3 ловни хижи и около 30 ловни заслона. Те са място за отдих след лова, цел за семейни и другарски пикници, общуване с природата и са свързани с много веселие и спомени.

Телефон за контакти със сдружението : 07751 / 38-79

Изготвили информацията: Маргарита Сергиева

Иван Борисов

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

10.08.2020 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 7000-315/3/10.08.2020г. Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на ос...

Понеделник, 10 Август 2020

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-478/31.07.2020 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на не...

Сряда, 5 Август 2020

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  28.07.2020 г. УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, ЕИК: 175085154 седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № ...

Вторник, 28 Юли 2020

прочетете повече

Обява за търг с явно наддаване за отдава

  ОБЯВА Община Брезник на основание Решение №134/03.07.2020г. на Общински съвет Брезник и Заповед№РД_2-454/24.07.2020г., качени на сайта на община Брезник www.breznik.info ...

Петък, 24 Юли 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ре...

Вторник, 21 Юли 2020

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Вторник, 14 Юли 2020

прочетете повече

Проект за допълнение на Наредбата за оп

Проект за допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги, съгласно ...

Четвъртък, 9 Юли 2020

прочетете повече

Обява за търг с тайно наддаване за прода

22.05.2020 г. ОБЯВА Община Брезник на основание Решение № 97/28.04.2020 г. на Общински съвет- гр. Брезник и Заповед  №РД_2-297/22.05.2020г., качени на сайта ...

Петък, 22 Май 2020

прочетете повече

Протокол №2 от 13.05.2020 г. за определя

21.05.2020 г. Протокол №2 от 13.05.2020 г. на комисия за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ...

Четвъртък, 21 Май 2020

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Община Брезник, ЕИК: 000386559 адрес: гр. Брезник, ул. „Е...

Вторник, 19 Май 2020

прочетете повече

Протокол на комисия 7000-86/1/

П Р О Т О К О Л № 7000-86/1/ Днес 28.02.2020 г. комисия по чл. 210, ал.1 от ЗУТ, назначена със ...

Вторник, 5 Май 2020

прочетете повече

Обявление за предоставяне на услуги за п

15.04.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Споразумение към Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга ...

Сряда, 15 Април 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 22 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 2044589