Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Образование и култура Детски заведения и училища

Детски заведения и училища

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА - 2017 г.

 

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА НА ДИРЕКТОРА НА ДГ „БРЕЗИЦА” ГР.БРЕЗНИК ЗА 2017 Г.

 

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА НА ДИРЕКТОРА НА ЦДГ „БРЕЗИЦА” ГР.БРЕЗНИК ЗА 2016 Г.

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА МКБППМН ЗА 2015 Г.

 

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН ЗА 2016 Г.

 

Образователната система в общината дава възможност за получаване на основно и средно общо образование. Като основен образователен център се е утвърдил общинският център – гр. Брезник (в който се намира и единственото Средно общообразователно училище „В. Левски” в общината), а като вторичен образователен център се е формирало с. Ноевци, в което се намира Основно училище „ Хр. Смирненски”. Педагогическият персонал в училищата общо е 43 бр.

Предучилищното обучение (възпитание) в община Брезник е представено, чрез функциите на изградената мрежа от 2 целодневни детски градини – ЦДГ „Брезица” гр. Брезник и ЦДГ към Основно училище „ Хр. Смирненски” с. Ноевци. В детските градини работят общо 11 души педагогически персонал.

В общината има 2 учебни заведения – СОУ “Васил Левски” гр. Брезник – средищно училище и ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци – средищно защитено училище.

В училищата има условия и е създадена целодневна организация на учебния процес.

В системата на образование за учебната 2015/2016 година са обхванати 535 деца и ученици. Функционират 2 детски градини със 135 деца, 2 училища с 400 ученици дневна и самостоятелна форма на обучение.

За учебната 2015/2016 година ежедневно се осигурява безплатен транспорт от 14 населени места в общината, по три обходни маршрута към двете средищни училища на 44 пътуващи ученици в задължителна училищна възраст и 4 пътуващи деца от подготвителните групи (5 и 6-годишни) в ЦДГ към ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци.

Инфраструктурата на общото образование в общината (училищни сгради, брой класни стаи и учебни кабинети и др.) е с капацитет, отговарящ на броя на учениците в СОУ „В. Левски” гр. Брезник и с много по-голям капацитет – в ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци. По отношение на материалната база - ЦДГ „Брезица” гр. Брезник (единственото детско заведение на територията на гр. Брезник) е с ограничен капацитет.

Както по отношение на предучилищната, така и на училищната инфраструктура необходимите мерки следва да бъдат насочени към ремонт, реконструкция, въвеждане на нови ИКТ в образованието, обновяване и ефикасно управление на материално-техническата база, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа на деца със специални образователни потребности, включително чрез създаване на подкрепяща архитектурна среда.

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. БРЕЗНИК

Адрес: гр. Брезник 2360, ул. „Александър Филипов” № 9, тел: 07751/21-37

http://www.vasil-levski.info; e-mail: vasil_levski_breznik@abv.bg

Брезнишката гимназия е открита през 1943 г., а през 1945 гимназията се именува “Васил Левски”.

През 2008 г. е реализиран проект от община Брезник, съфинансиран от МОН „Ремонт и модернизация на физкултурен салон”.

През учебната 2015/2016 г. в СОУ „Васил Левски” се обучават и възпитават 342 ученици, от които 12 са самостоятелна форма на обучение в 19 паралелки с 34 утвърден щатен педагогически персонал, 12.5 души непедагогически персонал и директор.

Профил: технологичен - информационни технологии, дневна форма, със срок на обучение 4 години.

Извън класни форми на обучение:

  • Фолклорни ритми;

  • Студио “Музика”;

Училището разполага с много добра материално-техническа база и кабинети по всички дисциплини, включително:

  • Модерни компютърни кабинети;

  • Кабинет по безопасност на движението;

  • Кабинет по чуждоезиково обучение – 3 броя;

  • Училищна музейна сбирка;

  • Библиотека.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” С. НОЕВЦИ

Адрес: с. Ноевци, община Брезник, тел: 07753/2229

e-mail: ou.noevci1977@abv.bg

ОУ “Христо Смирненски” се намира в най-голямото село на Брезнишка община – Ноевци. Селото е разположено на 7 км. югозападно от град Брезник, закътано в северното подножие на м. “Черна гора”. Към 15.12.2015 г. населението наброява 519 души.

 

Училището в село Ноевци е открито през 1886 г., а детската градина към него през 1949 г. Новата училищна сграда, в която и до днес се помещават децата и учениците е открита през 1982 г. Училището разполага с много добра материално-техническа база :


- 21 класни стаи;

- 5 кабинета;

- ученически стол;

- просторна полудневна детска градина;

- уютна целодневна детска градина;

- библиотека.

За учебната 2015/2016 г. се обучават и възпитават 58 ученици, от които 9 са самостоятелна форма на обучение, в 4 паралелки. В училището е утвърден 8 щатен педагогически персонал, включително и директор и 3.5 щатен непедагогически персонал.

Развиват се извънкласни и извънучилищни форми на обучение:

- футбол

- танцова формация.

 

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „БРЕЗИЦА”

Адрес: гр. Брезник 2360, ул. „Борис Антов” №3, тел: 07751/21-44

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Целодневна детска градина ”Брезица” гр. Брезник е открита на 15.09.1962 г. с една смесена група в отчуждена частна къща като ЦДГ №1 с директор Цветанка Дикова.

През 1967 година отваря врати настоящата сграда на детската градина с две целодневни и две полудневни групи.

За учебната 2015/2016 г. в детската градина има 119 деца, разпределени в четири целодневни групи. За тях се грижат 8 педагози, 9.5 души непедагогически персонал и директор.

Сградата е обновена и осъвременена по проект “Красива България”. Изцяло е ремонтиран покрива, подменена е външната дограма, поправени са фасадата и дворното пространство. Ремонтирани са санитарните помещения и освежени занималните на всички групи.

 

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА КЪМ ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” С. НОЕВЦИ

 

Адрес: с. Ноевци, община Брезник, тел: 07753/2229

e-mail: ou.noevci1977@abv.bg

Детската градина е открита през 1949 г. и се намира в сградата на ОУ “Христо Смирненски”.

За учебната 2015/2016 г. в детската градина има 16 деца, разпределени в 0.5 група 3-4 годишни и 0.5 подготвителна група 5 и 6 – годишни. За тях се грижат 2-ма педагози и 2-ма души непедагогически персонал.

 

Посетители онлайн

В момента има 70 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 810250