Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало

Община Брезник обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти на 9.05.2017 г.

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-257/19.04.2017 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:

Описание на недвижимите имоти, предмет на търга и начална тръжна цена:

1. Не урегулиран поземлен имот с площ 1730.90 кв.м, находящ се в село Красава, махала „Мали друм”, околовръстен полигон, бивша училищна сграда - масивна едноетажна със застроена площ 124 кв.м, година на построяване 1956 г. Ограда от циментови колове и бодлива тел. АОС № 32720.12.2005 г.,

Начална тръжна цена 12235.30 лв. Сумата се облага с ДДС.

2. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел, отреден за индивидуално жилищно строителство парцел, представляващ УПИ I, кв. 19 по РП на с. Ноевци, с площ 980 кв.м. АОС № 4657/01.07.2016 г.

Начална тръжна цена 7349.00 лв. Сумата се облага с ДДС.

3. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство, УПИ XVIII- АПК кв.8 по Регулационния план на с. Долни Романци , с площ 770 кв.м. АОС 4731/09.08.2016 г.

Начална тръжна цена 5067.80 лв. Сумата се облага с ДДС.

4. Незастроен, поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство, УПИ VII – 202, кв. 18, по Регулационния план на с. Банище, с площ 800 кв.м. АОС 4747/28.09.2016 г.

Начална тръжна цена 5500.60 лв. Сумата се облага с ДДС.

5. Поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ VI – 142,кв. 15 по РП на с. Слаковци, с площ 826 кв.м. Незастроен. АОС 4772/28.11.2016 г.

Начална тръжна цена 3295.74 лв. Сумата се облага с ДДС.

6. Незавършена панелна сграда” със застроена площ 475 кв.м на 1 етаж – хангар от сглобяеми стоманобетонни елементи със степен на завършеност до груб строеж, построена върху имот №000234, представляващ Стопански двор – държавна собственост, местност „Загрене” в землището на с. Кошарево. АОС № 1739/12.10.2012 г.;

Начална тръжна цена 14 315.96 лв. Сумата се облага с ДДС.

Дата, място и час за провеждане на търга: 09.05.2017 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общината.

Дата, място и час за провеждане на повторния търг: 22.05.2017 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общината.

Размер на депозита - 10 % от обявената цена. Внася се от 28.4.2017 год. до 16 часа на 03.05.2017 г.

За повторния търг - от 15.05.2017 год. до 16.00 часа на 18.05.2017 год.

Необходими документи: за участие в търга следва да се подаде заявление и депозитната квитанция. Същите се подават в срока на внасяне на депозита. На търга се представя документ за самоличност и ако е необходимо- пълномощно.

Условие за участие и др. въпроси – на тел. 07751/2160, Оля Малинова, Иван Бъчваров.

 

Посетители онлайн

В момента има 25 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 744249

Настройки