Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта
Начало Образование и култура Спортни дружества

Местни спортни дейности, съоръжения и условия за спорт, отдих и туризъм в община Брезник

Календар на спортните мероприятия за 2015 г. вижте тук

 

Спортните дейности  в община Брезник се развиват в няколко направления:

 • Развитие и популяризиране на физическото възпитание и спорта и осъществяване на тренировъчна и спортно-състезателна дейност на спортните клубове по отделните видове спорт.

 • Физическо възпитание и спорт в предучилищните детски заведения, общообразователните и професионални училища.

 • Физическо възпитание и спорт за всички.

  На територията на община Брезник са регистрирани и развиват дейност следните спортни клубове:

1. Волейболен клуб  „Чорни - 98” гр. Брезник;

2. Футболен клуб  „Чорни – 1920” гр. Брезник;

3. Футболен клуб  „Черногорец” с. Ноевци;

4. Футболен клуб  „Западно ехо” с. Бегуновци;

5. Футболен клуб „Буря” с.Кошарево.

Спортните клубове са членове на съответните лицензирани спортни федерации и са регистрирани в Националния регистър на лицензираните спортни организации  и на членуващите в тях спортни клубове при Държавната агенция за младежта и спорта

Клубовете по отделните видове спорт провеждат активна тренировъчна и спортно състезателна дейност.

Волейболен клуб “Чорни -98” .

Отбор момичета  с три  групи – момичета до 12 ;   момичета до 13 год. ; момичета до 15 год.  Общ брой на участниците – 30 .  Треньор Лиляна Огнянова.  Тренировъчна дейност – от понеделник до петък – от 15:00 ч. до 17:00 часа. Спортно – състезателна дейност –  участие в областни турнири в Перник, Дупница и Кюстендил.

Отбор момчета с четири  групи – подготвителна група – І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас  момчета до 13 год., момчета до 15 год.  и юноши старша  възраст. Общ брой участници – 30. Треньор  Ирена Драгомирова. Тренировъчна дейност – понеделник, сряда и петък от 14:30 часа до 16:00 часа.

Спортно – състезателна дейност – участие в областни турнири в Перник и Дупница .

Отбор мъже с една група. Общ брой 15. Треньор Красимир Димитров Тренировъчна дейност – два пъти седмично от 19:00 часа до 21:00 часа. Спортно – състезателна дейност -  в “А ”  Национална волейболна група, състезателен период – януари – март, октомври – декември.

Финансиране – със средства от общинския бюджет – за 2009 г. в размер на  500 лв. за деца, 1 500 лв. за мъже ( А3) и 1 500 лв. за юноши старша възраст.

Футболен клуб “Чорни – 1920” .

Отбор  деца с две групи. Общ брой – 35 . Треньор Темелко Павлов. Тренировъчна дейност – всеки ден от 15:00 часа до 16:30 часа.  Спортно – състезателна дейност –  април – май, септември – декември / всяка неделя/. Участие в турнирите – “За купата на кмета на гр. Перник” в турнирите организирани от Асоциацията на българските футболисти, БФС, ДАМС  по  Националната програма за деца.

Отбор мъже. Общ брой – 22. Треньори Кирил Атанасов .  Тренировъчна дейност – два пъти седмично. Спортно – състезателна дейност –  Северна областна група -участие в областни първенства през периодите март-май, август – декември.

Финансиране - със средства от общинския бюджет – 2009 г. в размер на 6 000  лв.

Футболен клуб “Черногорец” с. Ноевци.

Отбор мъже. Общ брой – 22. Треньор Георги Мирчев. . Тренировъчна дейност – два пъти седмично.  Спортно – състезателна дейност – април – май; септември – декември /всяка неделя/. Северна областна група -участие в областни първенства.

Финансиране – със средства от общинския бюджет – 2009 г. в размер на 3 000 лв.

Футболен клуб “Западно ехо” с. Бегуновци.

Отбор мъже. Общ брой – 22. Треньор Йордан Станчов. Тренировъчна дейност – два пъти седмично. Спортно – състезателна дейност – април – май; септември – декември /всяка неделя/. Северна областна група -участие в областни първенства.

Финансиране – със средства от общинския бюджет – 2009 г. в размер на 3 000  лв.

Футболен клуб “Буря” с.Кошарево.

Отбор мъже. Общ брой – 20. Треньор Евтим Антов. Тренировъчна дейност – два пъти седмично. Спортно – състезателна дейност – април-май; септември-декември (всяка неделя). Северна областна група – участие в областни първенства.

Финансиране – със средства от общинския бюджет – 2009 г. в размер на 1 500  лв.

С Решение  №748/11.06.2004 г. на Пернишки окръжен съд спортните клубове по различните видове спорт на територията на Общината  са сдружени  в Обединен спортен клуб  “Чорни – 2004”. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел и е учредено като организация за осъществяване на общополезна дейност .

Основните  му цели са:

·         да подпомага дейността на спортните клубове по отделните видове спорт;

·         да подпомага спортните занимания на гражданите и да ги организира за практикуване на физически упражнения и спортни дейности;

·         да развива масова физкултура и спорт чрез организиране на общински спортни състезания;

·         да стопанисва спортните обекти и съоръжения;

·         да подпомага физическото възпитание и спорта  в учебните заведения;

·         да осъществява и други дейности, свързани с развитие и насърчаване на спорта.

Обединеният спортен клуб извършва своята дейност съгласно устава и  приетата програма за периода 2007  - 2009 г.  Ръководейки се от основните цели и насоки клуба активно работи за :

·         за популяризиране  на физическото възпитание и спорта и осъществяване на тренировъчната и спортно-състезателна дейност на клубовете по отделните видове спорт;

·         за развитие и утвърждаване на спортните традиции;

·         подпомагане и защита интересите на спортните клубове;

·         подобряване условията  за развитие на детско-юношеския спорт в училищата и детските градини;

·         оказване на съдействие и организиране на спортни състезания и турнири на територията на общината;

·         разработване на спортни програми, спортни календари, проекти за подобряване и разширяване на материално-техническата база.

През 2009 г.  Обединеният  спортен клуб съвместно с Община Брезник и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни са проведени  и предстоят да бъдат организирани следните общински спортни прояви:

·         21 март - областен пролетен турнир по волейбол – деца от гр.Перник, гр.Брезник и гр.Кюстендил.

·         м. април – участие в Областно първенство по волейбол на деца в гр. Дупница.

·         16 май 2009 г. . –  по случай деня на “Св. Св. Кирил и Методий”  и Националния ден на спорта 17 май - Общински спортен празник   - за купата на кмета “Да на спорта, не на дрогата” с участието на децата и учениците от всички учебни заведения на територията на общината. Проведени са следните спортни състезания и игри: масов ученически крос; колокрос; колослалом ; волейболен турнир; футбол на малки вратички; занимателни спортни игри за децата от предучилищна възраст и други спортни игри .

·         1 юни – детски волейболен турнир за подготвителна група - деца

·         28 юни – по случай Видовден – турнири  по футбол  и волейбол – ветерани.

·          м.септември -  футболна среща на ветераните за купата на  ЕТ “Надежда” гр. Перник.

·         м. декември – коледен турнир по волейбол – момичета и момчета.

Финансиране – със средства от общинския бюджет - за 2009 г. от волейболния клуб.

До края на 2009 г. ще бъдат проведени традиционните спортни прояви  приети и утвърдени с план – програмата на Обединения спортен клуб.

С Договор от 04.03.2009 г. между Кмета на общината и Председателя на управителния съвет  на Обединения спортен клуб съгласно Решение №153 от 26.02.2009 г., на Общински съвет гр. Брезник са предоставени финансови средства  от бюджета на Община Брезник  за поддържане, управление и стопанисване на материално-техническата база, за дейност на клубовете по отделните видове спорт, както и за организирането и провеждането на общински спортни мероприятия  и създаването на условия за занимания със физическо възпитание и спорт на гражданите, децата и учениците,  в размер на 33 000 лв. , в т.ч 16 000 лв. за поддържане, стопанисване и управление на спортната база и 17 000 лв. за спортна дейност на отделните клубове.

Физическото възпитание, спортът и туризмът в предучилищните детски заведения, общообразователните и професионалните училища са неразделна част от образователния и възпитателен процес.

Училищата осигуряват и необходимите условия за провеждане на спортни занимания след завършване на задължително обучение по физическо възпитание. Организирана е извънкласна  спортна дейност под формата на  СИП /свободно избираема подготовка/ в СОУ “Васил Левски” гр. Брезник -  СИП “Тенис на маса” – сборна група от третите класове и СИП “Футбол” – сборна група от четвъртите класове / за учебната 2008/2009 г./ и  СИП “Волейбол” – сборна група от пети и шести клас / за учебната 2008/2009 г./

Общинските учебни заведения всяка учебна година участват в организирането и провеждането на Ученическите игри на всички нива, осъществявани от МОН и ДАМС. Разработват и реализират проекти за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта  по реда  на ПМС 129/ 2000 г.

През 2007 г.  се реализира на проект на ДАМС и Община Брезник – “Ремонт, изграждане и обзавеждане със спортни съоръжения на спортна площадка в СОУ “Васил Левски”  на стойност 10 000 лв.

Създаването на условия за практикуване и развитие на физическо възпитание и спорт от населението е неразделна част от социалната политика на община Брезник. В тази връзка  е определен ред и са създадени подходящи условия за ползване на общинската спортна база от граждани, развиващи физическо възпитание и спорт за всички. Създадени са и се поддържат зони за отдих, детски спортни площадки и подходяща инфраструктура до местата за отдих, почивка и туризъм .

Привлекателна среда за спорт, туризъм и отдих е и лесо-парк “Бърдото” със своите природни дадености, желязната минерална вода, открити навеси, алеи и др.

Изградените през 2006 г. по проектите на МТСП “От социални помощи към заетост”  спортни площадки и поставени спортни съоръжения в кв. 94 , кв. 69,  кв. 12, кв. 49 се превърнаха в привлекателна жизнена и спортна среда за населението на града.  Изградени  са спортни площадки и съоръжения в селата Ноевци, Бегуновци, Велковци,  Слаковци, Сопица, Ребро.

Спортен комплекс “Чорни” гр. Брезник е публична общинска собственост. Използва се по предназначение – за масова физкултура и спорт; за тренировъчна дейност на лицензираните спортни клубове;  за провеждане на спортни мероприятия; за реализиране на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните и свободните занятия с физическо възпитание и спорт и за тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците.

С Решение №100/20.07.2004 г.  спортния комплекс е предоставен за безвъзмездно ползване и стопанисване на Обединен спортен клуб “Чорни 2004”.

Съгласно разпоредбите на ЗФВС общината води публичен регистър  на спортните обекти и съоръжения. Предоставена е и съответната информация на Публичния регистър към ДАМС.

В ДАМС е внесен разработен от нас проект „Ограда на спортен комплекс „Чорни””.

Разработен е и предстои внасянето на проект „Реконструкция, ремонт и рехабилитация на спортен комплекс „Чорни” община Брезник”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

10.08.2020 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 7000-315/3/10.08.2020г. Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на ос...

Понеделник, 10 Август 2020

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-478/31.07.2020 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на не...

Сряда, 5 Август 2020

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  28.07.2020 г. УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, ЕИК: 175085154 седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № ...

Вторник, 28 Юли 2020

прочетете повече

Обява за търг с явно наддаване за отдава

  ОБЯВА Община Брезник на основание Решение №134/03.07.2020г. на Общински съвет Брезник и Заповед№РД_2-454/24.07.2020г., качени на сайта на община Брезник www.breznik.info ...

Петък, 24 Юли 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ре...

Вторник, 21 Юли 2020

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Вторник, 14 Юли 2020

прочетете повече

Проект за допълнение на Наредбата за оп

Проект за допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги, съгласно ...

Четвъртък, 9 Юли 2020

прочетете повече

Обява за търг с тайно наддаване за прода

22.05.2020 г. ОБЯВА Община Брезник на основание Решение № 97/28.04.2020 г. на Общински съвет- гр. Брезник и Заповед  №РД_2-297/22.05.2020г., качени на сайта ...

Петък, 22 Май 2020

прочетете повече

Протокол №2 от 13.05.2020 г. за определя

21.05.2020 г. Протокол №2 от 13.05.2020 г. на комисия за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ...

Четвъртък, 21 Май 2020

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Община Брезник, ЕИК: 000386559 адрес: гр. Брезник, ул. „Е...

Вторник, 19 Май 2020

прочетете повече

Протокол на комисия 7000-86/1/

П Р О Т О К О Л № 7000-86/1/ Днес 28.02.2020 г. комисия по чл. 210, ал.1 от ЗУТ, назначена със ...

Вторник, 5 Май 2020

прочетете повече

Обявление за предоставяне на услуги за п

15.04.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Споразумение към Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга ...

Сряда, 15 Април 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 17 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 2044548