Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решение на ОбС от 29.12.2016 г. /350/

О Б Щ И Н С К И        С Ъ В Е Т     -    Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 22

Гр.Брезник, 29.12.2016г

 

Докладна записка относно допълнение и изменение на наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ.

 

 

РЕШЕНИЕ №350

 

        На основание чл. 21, ал.1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет Брезник изменя приложение №1, към чл. 5, ал.3 от Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ. /Приложение №1 неразделна част от настоящето решение/

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

        /Л.Любомирова/                                        /Виолета Младенова/

 

Посетители онлайн

В момента има 72 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 942667