Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Общински съвет Заседания на ОбС - дневен ред и докладни Заседания на ОбС - 2016 г. Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - 26.09.2016 г.

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - 26.09.2016 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл.38, ал.2, т.2, чл. 39 ал. 3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам извънредно заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 26.09.2016г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Брезник – пл. „9-ти септември” № 2, при следния проект за

Д н е в е н   р е д:


  1. Докладна записка относно промяна в текста на решение № 252 по протокол № 16/31.08.2016г. .
  2. Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение "Модернизиране и изграждане на уличното осветление в Община Брезник със светодиоден източник и слънчева енергия". .
  3. Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение: "Ремонт и рехабилитация на път PER 2006/ІІІ - 8114, Брезник - Бегуновци - Режанци - Ребро. .
  4. Докладна записка относно промяна по бюджета на Община Брезник за 2016г.- ЦНСТ .
  5. Докладна записка относно промяна по бюджета на Община Брезник за 2016г- ОУ“ Хр. Смирненски“ .

 

Председател Обс:

/Виолета Младенова/

 

Посетители онлайн

В момента има 23 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 890885