Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Общински съвет Заседания на ОбС - дневен ред и докладни Заседания на ОбС - 2016 г. Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - 04.08.2016 г.

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - 04.08.2016 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА , чл.38, ал.2, т.2 и чл. 40 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам извънредно заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 04.08.2016г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Брезник –

пл. „9-ти септември” № 2, при следния проект за

Дневен ред:

1. Докладна записка от Председателят на ОбС Брезник относно: Провеждане на извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД- Перник .

2. Докладна записка от Председателят на ОбС Брезник относно: Упълномощаване на лице за процесуално представителство по Административни дела №№279, 285, 287, 292, 294/ 2016г. по описа на Административен съд Перник .

3. Докладна записка от Председателят на ОбС Брезник относно: Включване на Сдружение „Дом Алтай- за деца с увреждания- седмична грижа“ за изграждане на Дневен център за деца с увреждания- седмична грижа в общинския план за развитие на община Брезник за програмен период 2014- 2020г. .

4. Докладна записка от Председателят на ОбС Брезник относно: Закупуване и монтиране на табела, обозначаваща институцията – Общински съвет Брезник .

5. Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2016г. към 26.07.2016г. .

6. Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Създаване на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия .

7. Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Изменение на Решения №№ 195, 196, 197, 198, 199 и 200 по Протокол №14 от 19.07.2016г. на ОбС Брезник, свързани с процесуално представителство на ОбС Брезник по образувани и насрочени дела по описа на Административен съд Перник .

Председател на ОбС:

/Виолета Младенова/

 

Посетители онлайн

В момента има 51 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

7.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 942694