Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 20.05.2016 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл. 38 ал. 2 т.1 и ал.3 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 20.05.2016г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

 

ДНЕВЕН Р Д:

 

 1. Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане на годишен отчет, баланс и разпределение на печалбата за 2015г. на Общинско дружество „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник

 2. Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане на годишен отчет, баланс и разпределение на печалбата за 2015г. на Общинско дружество „Брезник фарм“ ЕООД

 3. Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане отчет за дейността на Общински исторически музей- Брезник за периода от 01.08.2015г. до 31.05.2016г.

 4. Докладна записка от Кмета на общината относно: Намаление на заплащаната такса за ползване на детска млечна кухня

 5. Докладна записка от Кмета на общината относно: Осигуряване на допълнителни средства на читалище „Просвещение-1870“, гр. Брезник във връзка с предписание на Районна служба „ Пожарна безопасност и защита на населението“

 6. Доклад от председателите на читалищата за осъществените дейности в изпълнение на програмата по чл.26 от Закона за читалищата и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.

 7. Информация за контрола и санкциите, относно спазване и изпълнение Наредба №1 на ОбС Брезник

 8. Информация за сключените концесионни договори.

 9. Информация за състоянието на пътната инфраструктура в общината.

 10. Други

 

 

ПРЕСДЕДАТЕЛ НА ОбС: иолета Младенова/

 

 

Дневен ред на заседанията на комисии

 

Съвместно заседание на постоянните комисии към ОбС Брезник, ще се проведе на 17.05.2016г. от 15.30 часа в заседателната зала на Обс /пл. “9-ти септември” № 2/ при горепосочения проект за дневен ред

 

 

 

Посетители онлайн

В момента има 70 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 942844