Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Общински услуги Гражданско състояние и ЕСГРАОН

Услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Гише №2

Работно време

от 8 до 17ч. Тел: 07751/2014 -  вътрешен 106.

Необходимите документи ще намерите в заявлението за съответната услуга

наименование на услугата

шифър

заявление

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

1.

Възстановяване или промяна на име

ОБА1.1

2

2.

Издаване на удостоверение за наследници

ОБА1.2

2

3.

Издаване на удостоверение за семейно положение

ОБА1.3

2

4.

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

ОБА1.4

2

5.

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

ОБА1.5

2

6.

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

ОБА1.6

2

7.

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

ОБА1.7

2

8.

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

ОБА1.8

2

9.

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

ОБА1.9

2

10.

Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

ОБА1.10

2

11.

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

ОБА1.11

2

12.

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

ОБА1.12

2

13.

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

ОБА1.13

2

14.

Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

ОБА1.14

2

15.

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

ОБА1.15

2

16.

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

ОБА1.16

2

17.

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

ОБА1.17

2

18.

Издаване на удостоверение за правно ограничение

ОБА1.18

2

19.

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

ОБА1.19

2

20.

Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

ОБА1.20

2

21.

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

ОБА1.21

2

22.

Промяна в актовете за гражданско състояние

ОБА1.22

2

23.

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

ОБА1.23

2

24.

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

ОБА1.24

2

25.

Заявление за провеждане на изнесен сватбен ритуал

01-ГР-03

2

26.

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

ОБА1.25

2

27.

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

ОБА1.26

2

28.

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

ОБА1.27

2

29.

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

ОБА1.28

2

30.

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

ОБА1.29

2

31.

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

ОБА1.30


2 2чужд.

 

32.

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978г.

ОБА1.31

2

33.

Издавене на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

ОБА1.32

2

34.

Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

ОБА1.33

2

35.

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

ОБА1.34

2

36.

Припознаване на дете

ОБА1.35

2

37.

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

ОБА1.36

2

38.

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

ОБА1.37

2

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

39.

Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

ОБА14.1

2

 

 

Посетители онлайн

В момента има 19 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 744243

Настройки