Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Общински съвет Заседания на ОбС - дневен ред и докладни Заседания на ОбС - 2016 г. Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - 08.03.2016 г.

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - 08.03.2016 г.

 

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА, чл. 40 ал. 2 и чл. 41 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация –

свиквам извънредно заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 08.03.2016г. от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Брезник – пл. „9-ти септември” № 2, при следния проект за

Д н е в е н   р е д:

1. Докладна записка от Председателят на ОбС Брезник относно: Сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, между Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник и „ВиК“ ООД- Перник.

2. Други

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Обс:

/Виолета Младенова/

 

Посетители онлайн

В момента има 12 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

3.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 916911