Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Общински съвет Заседания на ОбС - дневен ред и докладни Заседания на ОбС - 2016 г. Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - 11.01.2016 г.

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - 11.01.2016 г.

 

 

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА , чл. 40 ал.1, ал.2 и ал.3,т.1 и чл. 41 ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам извънредно заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 11.01.2016г. от 15.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Брезник – пл. „9-ти септември” № 2, при следния проект за

 

Д н е в е н р е д:

 

1. Докладна записка от Председателят на на Обс във връзка със Заповед № АК- 4 от 21.12.2015г. на Областният Управител, гр. Перник

2. Докладна записка от Кмета на Община Брезник относно Кандидатстване на Община Брезник по покана за подаване на проектни предложения №CCI2014TC16I5CB007 по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020г.

3. Други

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Обс: /Виолета Младенова/

 

Посетители онлайн

В момента има 51 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 942692