Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Общински съвет Заседания на ОбС - дневен ред и докладни Заседания на ОбС - 2015 г. Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - 09.12.2015 г.

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - 09.12.2015 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА , чл. 40 ал. 2 и чл. 41 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам извънредно заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 09.12.2015г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Брезник – пл. „9-ти септември” № 2, при следния проект за

Дневен ред:

1. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:

Създаване на местно публично- частно партньорство с участието на Община Брезник за подаване на Заявление за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

2. Писмо от Брезнишки Районен съд относно:

Становище на Обс Брезник за необходимостта и нуждата от съществуването на Районен съд- град Брезник

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/Виолета Младенова/

 

Посетители онлайн

В момента има 51 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 916251