Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 03.12.2015 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл. 40 ал. 2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 03.12.2015 г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник ще се проведе заседание на ОбС Брезник при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Полагане на клетва от новоизбран общински съветник

Информация за групи и групови отговорници съгласно Правилника за дейността на ОбС

1. Определяне броя и вида на постоянните комисии, избор на състав и ръководство на постоянните комисии към общ. съвет Брезник- предложения от общ. съветници - .

2. Избор на временна комисия по актуализиране и изготвяне на Правилника за дейността на ОбС за мандат 2015-2019г. - предложение от общ. съветници

3. Определяне на брой членове, състав и ръководство на местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ- предложение от общ. съветници

4. Определяне на представител на ОбС в Общото събрание на НСОРБ във връзка с писмо- И-1481/17.11.2015г.

5. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:

Актуализация на бюджета на Община Брезник за 2015г. към 20.11.2015г.

6. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:

Определяне трудовите възнаграждения на кмета на Община Брезник и кметовете на кметства

7. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:

Одобряване общата численост и структурата на общинската администрация на Община Брезник за мандат 2015-2019г

8. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:

Утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с. Ярославци

9. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Конска, с цел възстановяването и на бившите собственици- Симо Цветанов Джорджин

10. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:

Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Долна Секирна, с цел възстановяването и на бившите собственици- Костадинка Алексиева Паунова

11. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Арзан, с цел възстановяването и на бившите собственици- Магдалена Любомирова Митова

12. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гигинци, с цел възстановяването и на бившите собственици- Георги Цветков Мартинов

13. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Ноевци, с цел възстановяването и на бившите собственици- Анастас Витанов Живков

14. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Озърновци, с цел възстановяването и на бившите собственици- Тако Соколов Милошев

15. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Станьовци, с цел възстановяването и на бившите собственици- Станислав Стоименов Витанов

16. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Конска, с цел възстановяването и на бившите собственици- Тако Соколов Милошев

17. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Банище, с цел възстановяването и на бившите собственици- Ванко Новков Стоименов

18. Във връзка с писмо от Асоциацията по ВиК- област Перник , относно: Становище на Асоциацията по ВиК по приложено изпратен „ Бизнес план за развитието на дейността на „ Водоснабдяване и канализация“ ООД,гр. Перник

19. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:

Взимане на решение за земеделски имоти по чл. 19, които са мери, пасища и ливади за отдаване под наем, съгласно чл. 37 и от ЗСПЗЗ

20. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:

Взимане на решение за земеделски имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ, попадащи в горски територии на Общината

21. Писмо от НАПОСРБ, относно: присъединяване към асоциацията

22. Други.

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

26.09.2018 г.   О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник съгласн...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 28 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097936