Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 03.12.2015 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл. 40 ал. 2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 03.12.2015 г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник ще се проведе заседание на ОбС Брезник при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Полагане на клетва от новоизбран общински съветник

Информация за групи и групови отговорници съгласно Правилника за дейността на ОбС

1. Определяне броя и вида на постоянните комисии, избор на състав и ръководство на постоянните комисии към общ. съвет Брезник- предложения от общ. съветници - .

2. Избор на временна комисия по актуализиране и изготвяне на Правилника за дейността на ОбС за мандат 2015-2019г. - предложение от общ. съветници

3. Определяне на брой членове, състав и ръководство на местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ- предложение от общ. съветници

4. Определяне на представител на ОбС в Общото събрание на НСОРБ във връзка с писмо- И-1481/17.11.2015г.

5. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:

Актуализация на бюджета на Община Брезник за 2015г. към 20.11.2015г.

6. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:

Определяне трудовите възнаграждения на кмета на Община Брезник и кметовете на кметства

7. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:

Одобряване общата численост и структурата на общинската администрация на Община Брезник за мандат 2015-2019г

8. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:

Утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с. Ярославци

9. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Конска, с цел възстановяването и на бившите собственици- Симо Цветанов Джорджин

10. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:

Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Долна Секирна, с цел възстановяването и на бившите собственици- Костадинка Алексиева Паунова

11. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Арзан, с цел възстановяването и на бившите собственици- Магдалена Любомирова Митова

12. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гигинци, с цел възстановяването и на бившите собственици- Георги Цветков Мартинов

13. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Ноевци, с цел възстановяването и на бившите собственици- Анастас Витанов Живков

14. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Озърновци, с цел възстановяването и на бившите собственици- Тако Соколов Милошев

15. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Станьовци, с цел възстановяването и на бившите собственици- Станислав Стоименов Витанов

16. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Конска, с цел възстановяването и на бившите собственици- Тако Соколов Милошев

17. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Банище, с цел възстановяването и на бившите собственици- Ванко Новков Стоименов

18. Във връзка с писмо от Асоциацията по ВиК- област Перник , относно: Становище на Асоциацията по ВиК по приложено изпратен „ Бизнес план за развитието на дейността на „ Водоснабдяване и канализация“ ООД,гр. Перник

19. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:

Взимане на решение за земеделски имоти по чл. 19, които са мери, пасища и ливади за отдаване под наем, съгласно чл. 37 и от ЗСПЗЗ

20. Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:

Взимане на решение за земеделски имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ, попадащи в горски територии на Общината

21. Писмо от НАПОСРБ, относно: присъединяване към асоциацията

22. Други.

 

Посетители онлайн

В момента има 10 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 918357