Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 09.11.2015 г. /1/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС

П Р О Т О К О Л

1

Гр.Брезник, 09.11.2015год.

 

Р Е Ш Е Н И Е 1


На основание чл. 21 ал. 1 т. 3 , чл. 23 ал. 3 и чл. 24 ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник избира за председател на ОбС Виолета Иванова Младенова.

 

ПРОТОКОЛИСТ:

/Л. Любомирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

 

Посетители онлайн

В момента има 41 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 916936