Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 14.04.2014 г. /535/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

Препис!

П Р О Т О К О Л

№ 3

Гр.Брезник, 14.04.2014г.

  1. Докладна записка относно Вземане на решение за удължаване на срока по договора за възлагане на управлението на „Брезник-фарм” ЕООД Брезник.

Р Е Ш Е Н И Е 535

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 и т. 23 от ЗМСМА , чл. 26 ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Брезник в тях, Общинският съвет град Брезник:

1.Упълномощава кмета на общината да сключи анекс към договора, като удължи срока по Договор за възлагане на управление на управителя „Кръстинка Спасова Иванова, считано от 01.05.2014г до провеждане на конкурс и избор на нов управител на „Брезник фарм” ЕООД град Брезник.

2. Упълномощава кмета на Общината да предприеме действия по обявяване на конкурс за избор на управител на „Брезник фарм” ЕООД Брезник.

 

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Ваньо Добринов/

 

Посетители онлайн

В момента има 37 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

11.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 941632