Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решение на ОбС от 11.06.2013 г. /375/

О Б Щ И Н С К И            С Ъ В Е Т        -         Б Р Е З Н И К

 

ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 5

Брезник,  11.06.2013г

 

ПЪРВА ТОЧКА: Писмо на отец Константин относно кандидатстване с проект за ремонт на църкви

Със 7 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     375

 

         На  основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 

1. Подкрепя църква  „Св.Иван Рилски” с.Гърло, Община Брезник, поделение на Софийската Света митрополия  в кандидатстването й за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” с проект, свързан с реконструкция и ремонт на сграда с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства.

 

2. Дейностите по проекта съответстват на приоритет 2 – изграждане, развитие и ефективно използване на техническата и социална инфраструктура:

-          брой ремонтирани обекти на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, спорта и младежките дейности;

-          инвестиции в обекти на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, спорта и младежките дейности от Общинския план за развитие за периода 2007-2013год.

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                       /Ваньо Добринов/

 

 

Посетители онлайн

В момента има 65 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

11.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 942836