Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 07.11.2011 г. /№1 - мандат 2011-2015/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

 

 

ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 1

Гр. Брезник, 07.11.2011год.

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Избор на председател на Общински съвет

 

 

На основание проведеното тайно гласуване и протокол на комисията по избора, ОбС

Брезник взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      1

 

         На основание чл. 21 ал. 1  т. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник избира за председател на ОбС Ваньо Добринов Колев.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ В. Добринов /

 

Посетители онлайн

В момента има 76 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 942849