Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 15.04.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     -           Б Р Е З Н И К


ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л

 

№ 5

Гр.Брезник, 15.04.2008г.

 

 

 

 

  1. Обсъждане решение № 48 по протокол № 4/20.03.2008г на ОбС, върнато от кмета на общината със заповед № 181/01.04.2008г на основание чл. 44 ал. 2 и чл. 45 ал. 5 от ЗМСМА за ново обсъждане.

 

 

С 13 гласа „за”, ОбС взе

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    49

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2, и чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, ОбС Брезник отменя решение № 48 по протокол № 4/20.03.2008г.

 

 

 

  1. Обсъждане решение № 48 по протокол № 4/20.03.2008г на ОбС, върнато от кмета на общината със заповед № 181/01.04.2008г на основание чл. 44 ал. 2 и чл. 45 ал. 5 от ЗМСМА за ново обсъждане.

 

 

 

 

С 13 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    50

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник упълномощава председателя на ОбС за всяка обществена поръчка, възлагана от общинската администрация да предлага до трима съветника, които да присъстват при възлагане на обекта и при приемане на обекта, да упражняват обществен контрол, които да се отчитат на заседание на ОбС след приключване на обекта.

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                    /Л.Любомирова/                                                     /Иван Ставрев/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посетители онлайн

В момента има 24 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 917119