Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Съобщения:

ВРЪЗКА КЪМ САЙТА НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЕРНИК

 

14.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ПРЕСЦЕНТЪРА НА МВР

Звената "Български документи за самоличност" към СДВР и ОД МВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Вижте пълния текст на съобщението

 

10.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии във връзка с изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г. ще се проведе на 17.03.2017 г. /петък/ от 10.00 ч. в читалище „Просвещение 1870“ в гр. Брезник. Обучители от РИК ще бъдат Надя Боянова и Зоя Петрова

 

 

 

 

Информация за мeстата за разполагане на агитационни материали в населените места в Община Брезник

/без гр. Брезник/

Населено
място

Място за разполагане на агитационни материали

Красава

Електрически стълбове на територията на селото.

Гърло

1. Всички електрически стълбове и дървета на територията на селото

2. На сгради и огради собственост на фирми или частна собственост, агитационните материали се поставят само след изричното съгласие на собствениците

Ребро

Електрически стълбове на територията на селото

Брезнишки извор

1. Електрически стълбове и дървета

2. На сгради и огради лична собственост, агитационните материали се поставят с изричното съгласие на собствениците

Садовик

1. Електрически стълбове и дървета

2. На сгради и огради, лична собственост агитационните материали се поставят с изричното съгласие на собствениците

Конска

1. Бетонна подпорна стена, намираща се на 170 м. от площада на селото в посока стопанството

2. Електрически стълбове и дървета

3. На сгради и огради, лична собственост агитационните материали се поставят с изричното съгласие на собствениците

Режанци

1. Електрически стълбове и дървета

2. На сгради и огради, лична собственост агитационните материали се поставят с изричното съгласие на собствениците

Бегуновци

1. На магазините на „Харст ЕООД“, намиращи се на площада на селото

2. На всички електрически стълбове и дървета

3. На сгради и огради, лична собственост агитационните материали се поставят с изричното съгласие на собствениците

Банище

1. Витрините на магазините на ПК Илия Величков, както в с. Банище, така и в с. Ръжавец

2. Таблото до автоспирката

Станьовци

Електрически стълбове на територията на селото

Долна Секирна

Бетонна подпорна стена в частта и граничеща непосредствено с асфалта на площада в Долна Секирна

Кошарево

Електрически стълбове на територията на селото

Гигинци

1. Електрически стълбове на територията на селото

2. Бившата сграда на фурната на село Гигнци

Непразненци

Електрически стълбове на територията на селото

Ноевци

1. Електрически стълбове

2. На сгради и огради собственост на фирми или частна собственост, агитационните материали се поставят само след изричното съгласие на собствениците.

Велковци

Електрически стълбове на територията на селото

Сопица

1. Електрически стълбове

2. Част от необитаемата сграда от магазина на СЕЛ-КООП

Слаковци

1. Електрически стълбове и дървета

2. На сгради и огради лична собственост, агитационните материали се поставят с изричното съгласие на собствениците

 

17.02.2017 г.

П О К А Н А

На основание постигната договореност с протокол от 15.02.2017г. с представителите на политическите партии и коалиции и на основание решение на ЦИК №4183-НС от 01.02.2017г. – относно жребии при попълването на СИК, каня на 21.02.2017г. в 10.30ч. в заседателната зала на Община Брезник, Политическите партии и коалиции, за участие в попълването на незаетите места.

Вижте пълния текст на поканата.

 

13.02.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми избиратели,

напомняме Ви за възможността, чрез служителите на Гише №3 в общинската администрация, кмет на кметство или кметски наместник, своевременно да изявите желанието си за гласуване с подвижна избирателно кутия или по настоящ адрес, като подадете заявление както следва :

ДО 11.03.2017г.

· Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват у дома си, с подвижна избирателна урна заявяват желанието си чрез заявление по образец до общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите когато са подали заявление за гласуване по настоящ адрес.
Заявлението се подава на гише, по пощата, факс, електронно и др., като към него задължително се прилага копие от Решение на ТЕЛК.

· Краен срок за подаване на заявления за вписване на избирател в списъците за гласуване по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места;

· Краен срок за издаване Удостоверения за гласуване на друго място. /САМО на членове на ЦИК, РИК, Наблюдатели и кандидати за НС./

Получаването –лично или срещу нотариално заверено пълномощно.

ДО 18.03.2017г.

· Краен срок за подаване заявления за отстраняване непълноти и грешки в избирателния списък;

На 11 и 18.03.2017г. ще има осигурени дежурни служители в общинската администрация гр.Брезник от 8.00 до 17.00ч.

За информация на тези дати ползвайте тел. 07751 2014 или през централата на общината тел. 07751 2010 вътр. 106.

 

 

 

07.02.2017 г.

ПОКАНА

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 26.03.2017 год. на основание чл.91 от ИК и Решения № 4182-НС от 01.02.2017год. на ЦИК, кметът на община Брезник

ВИ КАНИ

да вземете участие, като парламентарно представени партии и коалиции и като партии с представители в ЕП, в консултации по определяне квотите на участие, длъжностите и съставът на Секционните избирателни комисии \СИК\ на територията на Община Брезник на 15.02.2017г \сряда\от 10,00 часа в заседателната зала на Община Брезник

Вижте пълния текст на поканата.

 

 

Посетители онлайн

В момента има 28 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

8.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 872360