Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 29.07.2011 г. /514-515/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

 

Препис!

 

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 10

Гр.Брезник, 29.07.2011год

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Обсъждане на решение ПE- 48 ПР/ 2011 на РИОСВ Перник за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение „Добив и преработка на подземни богатства по чл. 2 ал. 1 от  ЗПБ – метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди от площ „Брезник”, находище „Милин камък” землище на град Брезник, община Брезник, област Перник”

 

Р Е Ш Е Н И Е      514

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отменя решение № 513 по протокол № 9/21.07.2011г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Обсъждане на решение ПE- 48 ПР/ 2011 на РИОСВ Перник за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение „Добив и преработка на подземни богатства по чл. 2 ал. 1 от  ЗПБ – метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди от площ „Брезник”, находище „Милин камък” землище на град Брезник, община Брезник, област Перник”

 

 

         Р  Е Ш Е Н И Е     515

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Възразява срещу инвестиционно предложение „Добив и преработка на подземни богатства по чл. 2 ал. 1 от  ЗПБ – метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди от площ „Брезник”, находище „Милин камък” землище на град Брезник, община Брезник, област Перник”.

              Мотиви за възражението:

-          населението на Община Брезник не е било информирано по надлежен ред, защото обявата е била пусната само в национален ежедневник /вестник Новинар от 20.03.2011г/, но не и в местен или регионален такъв, което е възпрепятствало заинтересованите лица от общината да изкажат мнение по инвестиционното предложение.

 

2. Министерството на околната среда и водите да върне инвестиционното предложение в етапа, където е допуснато нарушение: т.е. да се уведоми публично населението на Община Брезник, след което да прецени допустимостта на това инвестиционно предложение.

 

3. Министерството на околната среда и водите да предостави на ОбС Брезник следните документи:

 

-          копие от разрешение на МОСВ № 335/28.05.2004г;

-          копие от сключен договор между МОСВ и „Матерн” ЕООД от 28.05.2004г за търсене и проучване на метални изкопаеми в площ „Брезник” , област Перник;

-          копие от допълнително споразумение  между МОСВ и „Трейс Рисорсиз” ЕООД № 2 от 20.07.2006г;

-          копие от допълнително споразумение № 4 от 26.05.2009г

 

4. Кмета на Община Брезник да предостави на ОбС Брезник:

 

-          копие от писмо на МОСВ до Община Брезник с вх. № 7000-79/29.03.2011г.

-          копие от писмо на Община Брезник до МОСВ с изх. № 7000-79/2/ от 18.04.2011г.

                                     

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                  / Иван Ставрев /

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  11.02.2019 г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник, дирекция „ТСУ и...

Понеделник, 11 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 72 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

1.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1325223