Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Читалища и музеи

КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ

Програма за дейността на читалищата през 2017 г.

 

1.Читалище “Просвещение” гр. Брезник

адрес: гр. Брезник, пл. “Девети септември” №2, тел: 07751/20-98

Създадено през 1870 год. в първото класно училище. Сградата в която днес се помещава читалището е построена през 1970 год. Нейната застроена площ е 1286 кв.м., разгъната застроена площ-3558 кв.м., обема –12767 куб.м. Читалищната сграда разполага с киносалон със сцена – 465 кв.м с общ брой на седящите места на партера и балкона – 450. Сцената е втора по големина в Пернишка област – с въртящ механизъм, рундхоризонт, оркестрина, обширни “джобове“, 22 чиги, богат набор от завеси, софити, светлинни ефекти. Разполага още с лекционна зала с площ 92 кв.м. и сто места, ритуална зала – 32 кв.м., картинна галерия – 46 кв.м., библиотека – 257 кв.м. Освен тези важни по функционалност помещения читалищната сграда разполага и с фоайета, коридори, кинокабина с прожекционни апарати, сервизни помещения, канцеларии, гримьорни, гардеробни репетиционни зали, стаи за чакащи артисти, абонатна за локална парна инсталация, мазета.

Основни дейности в читалището са: библиотечна, художествена самодейност, културно-просветна дейност и музейно дело.

Библиотеката разполага със заемна, читалня, детски отдел и книгохранилище. В тях са разположени 74340 тома литература, от които 37600 тома художествена литература, богат фонд от специализирана и справочна литература. Годишно библиотеката обслужва около 400 читатели, по-голяма част от които са ученици, студенти и специалисти. Средни годишни посещения около 2000. Броят на библиотечно-библиографски справки годишно е 130. Библиотеката организира и провежда и редица културни мероприятия – изложби във връзка с кръгли годишнини, срещи с писатели и представяне на книги, промоции на новоизлезли книги, драматизации на приказки, беседи с ученици

Начало на художествената самодейност в читалището поставя самодейният читалищен театър. Първата играна пиеса е “Свекърва”. След Балканската и Първата световна война настъпва нов етап в развитието на театралната самодейност. Един от върховете в дейността му е представяната през 1920 година пиеса “Женитба“ по Гогол, този път с големите актьори Кръстьо Сарафов и Петко Атанасов. Театралната самодейност се издига на нивото на професионалните изисквания. Днес облика на читалището определят неговите състави, кръжоци и школи. Няма празник в Граовско, на които да не звучат кръшните ритми на хорото. В състава за автентичен фолклор са преминали няколко поколения танцьори. Със своите състави и индивидуални изпълнители читалище “ Просвещение“ участва във всички досегашни събори на народното творчество в Копривщица, десетки са носителите на златни и сребърни отличия от копривщенските сцени. За съжаление липсата на средства наложи разпускането на двата оркестъра за народна музика, което затруднява дейността на танцовите състави. Връх в творческата дейност на самодейните колективи е ежегодното им участие в граовския събор “Видовден“. Съборът “Видовден“ се празнува от незапомнени времена и е претърпял много промени с годините. До ден днешен обаче Видовден се олицетворява от брезничани със символа на светлината /виждането/. Постепенно спонтанните изяви на съборяните, като непосредствени участници в този най-голям за Граовския край празник си отиват, заменят ги организирани фолклорни програми, които дават възможност за изява на нови народни певци и са гарант за съхранението и популяризирането на местния фолклор. Самодейните колективи към читалището са неговото духовно и творческо съдържание, гордостта и богатството на народностните традиции – непрекъснат извор на българщината.

Читалището разполага с оригиналите на 50 платна, рисувани от пернишки художници. Част от творбите са дарени от майсторите, други читалището е придобило чрез откупки. Много от картините са рисувани на организираните от читалището пленери. Тези платна красят фоайетата на читалищната сграда.

Читалището в Брезник е и средище на целия обществено-политически живот в общината. Тук се провеждат срещи с дейци на изкуството и културата, гостуват професионални изпълнители, театрални постановки и концертни изяви, организират се чествания на годишнини и празници.

Читалището е и методичен център за читалищата в общината и оказва методическа помощ, както в библиотеките , така и на художествените колективи и културните изяви.

В съвременния живот на Брезник и общината читалище “Просвещение“ и останалите читалища в общината имат първостепенно значение като културни и просветни огнища заради дълбоките корени на местните традиции, заради вродената любознателност на населението, заради единствената възможност в тях да се изявяват разностранни таланти.

Днес в читалището развиват дейност над 100 самодейци в следните състави:


· Танцова формация за обработен фолклор с ръководител Тодор Тодоров

Танцовата формация се състои от две групи – деца от първи до четвърти клас и деца от пети до десети клас. Участията на танцовата формация са съобразени с културния календарен план на читалище “Просвещение”. Танцовите групи, както винаги така и сега, имат готовност да се включат в не планувани мероприятия като селски събори, юбилеи и други тържества на територията на общината.

 

· Фолклорна певческа група с ръководител Мариана Георгиева

Фолклорната певческа група съхранява традициите на народната песен. Самодейците се запознават с ритмиката и диалектните изрази на граовската песен, усвояват особеностите на народното пеене. В тях се възпитава мелодичен и метро ритмичен усет. Усилено се работи за художественото развитие и творческите изяви на децата. Групата участва във всички културни мероприятия на читалището, както и в общински културни изяви.

 

· Вокална група “Брезичка” с ръководител Мариана Георгиева

Вокалната група съществува повече от 15 години. Основните цели, които си поставят преподавателката и самодейците са запознаване и усвояване на техниката на школуваното пеене, особеното звукоизвличане и оформяне на вокалите, възпитаване на мелодичен и на метро ритмичен усет, повишаване на певческата култура на децата, постигане на изразително и точно изпълнение, развиване на музикалните способности на изпълнителите.

 

· Клуб “Съхрани българското

Клуб “Съхрани българското” е учреден на 05 юни 2006 г. по идея на група ученици от VІІ – те класове на СОУ “Васил Левски” гр. Брезник. Те станаха част от националното движение под патронажа на президента Георги Първанов “Съхрани българското”. Клубът бе учреден с помощта на Националния координационен съвет на клубовете “Съхрани българското”, Интернет младежката медия “Светът” и читалище “Просвещение” гр. Брезник. Участниците създадоха музейна сбирка в училището, която непрекъснато обогатяват. В своята работа заснеха филм под заглавие “Минало, настояще и бъдеще на моя роден край”, както и филма “Сурова в Брезник” по време на Прегледа на сурвакарските игри – Брезник 2007 г.

 

· Самодеен читалищен театър Брезник с ръководител Румяна Герова

След дългогодишно прекъсване, на сцената на читалището отново започна да изнася представления самодейният театър. С постановката “Таралеж” на Иван Радоев беше отбелязана 80-годишнината от рождението на незабравимия актьор и режисьор на самодейния театър – Леонид Суботинов.

 

· Кръжок “Художествено слово” с ръководител Магделена Георгиева

Една незатихваща традиция на читалището. Създаден е през 1965 г. от Аспарух Денков – учител по български език и литература. В него участват читалищни дейци и ученици от СОУ “В. Левски”. На брезнишка сцена са поставяни рецитали с различна тематика – “Българио на теб”, “Земя като една човешка длан”, “Полъх от ябълков цвят” и много други

 

· Школа по английски език с ръководител Татяна Атанасова

Функционира от 2008 г. Обучават се курсисти, разделени в четири възрастови групи.

 

Читалище “Просвещение” има опит в реализирането на следните проекти:

· Съборът “Видовден “ – ценно наследства от културното развитие на Брезнишко, финансиран от национален фонд “Култура“ - реализиран през месец юни 2001 година.

· Финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете с българска литература – финансиран от Министерството на културата /МК/, реализиран 2002 г.

· Ремонт на сградата на читалище “Просвещение” и закупуване на компютърна техника – финансиран от МК, реализиран 2004 г.

· Обичаят “Сурова” – уникална традиция, част от народното културно наследство на Брезнишко – финансиран от Национален фонд “Култура”, реализиран 2005 г.

· Ремонт на читалище “Просвещение” – финансиран от МК, реализиран 2005 г.

· Финансова подкрепа на библиотеките за обновяването им с нова литература – финансиран от МК, реализиран 2006 г., 2007 г., 2008 г.

· Закупуване на компютърна техника – финансиран от МК, реализиран 2006 г.

· От социални помощи към осигуряване на заетост – поддържане на читалище “Просвещение” –финансиран от МТСП, реализиран 2007 г.

· Допълваща субсидия от МК за развитието на художествената самодейност – 2009 г-

 

2. Читалище “Искра” с. Слаковци

адрес: с. Слаковци, община Брезник,

 

Създадено през 1945 год.; Материална база –библиотека, киносалон с 133 места и 56 кв.м.разгърната площ за читалищна дейност.Библиотечен фонд - 4402 тома , набавени библиотечни материали – 45 тома ; Регистрирани читалищни членове – 30 ; Читалищни посещения за 2006 г—898 ;

Постоянно действащи колективи:

· За художествено творчество – детска група и група за възрастни.

· Сурвакарска група;

 

Постоянна музейна етнографска сбирка-

3. Читалище “Просвета” с. Бегуновци

адрес: с. Бегуновци, община Брезник,

Създадено през 1928 год. Материална база –библиотека – 60 кв. м. ; киносалон – 150 места ; малък салон – 50 места. Библиотечен фонд – 4210 т.; набавени библиотечни материали – 10 т.; абонирани периодични издания – 4 бр.; читателски посещения – 810 Читалищни членове – 48

Постоянно действащи колективи:

· Група за изворен фолклор

· Сурвакарска група

 

Постоянна музейна етнографска сбирка

4. Читалище “Пробуда” с. Ноевци

 

Създадено през 1931 година. Материална база – библиотека и киносалон, други помощни помещения.

Библиотечен фонд – 7604 т.; читателски посещения – 935

Постоянно действащи колективи:

· Група за народни обичаи – деца

· Група за народни обичаи – възрастни

· Сурвакарска група

С. Ноевци

5. Читалище “Пробуда” с. Кошарево

Създадено през 1931 година. Материална база : библиотека – 24 кв.м; киносалон с 200 места. Библиотечен фонд – 6020 т.; абонирани издания – 1 бр. ; няма нова литература.

Постоянно действащи колективи:

· Детска певческа група – автентичен фолклор

· Детска група за изворен фолклор.

· Певческа група – възрастни

· Сурвакарска група

· Група за народни обичаи

С. Кошарево

-

6. Читалище “Иво Войвода” с. Д. Секирна

адрес: с. Долна Секирна, община Брезник

 

Създадено през 1928 година. Материална база - разгърната площ 100 кв. м – библиотека, др. помещения и киносалон с 50 места.

Библиотечен фонд – 4103 тома; читателски посещения – 350

 

Постоянно действащи колективи:

· Певческа шесторка – възрастни

· Група за народни обичаи – възрастни

· Сурвакарска група

7. Читалище “Дебелец” с. Садовик

адрес: с. Садовик, община Брезник,

Създадено през 1928 година. Материална база – две помещения с площ 50 кв. м.

 

Постоянно действащи колективи:

· Детска група за автентичен фолклор

· Сурвакарска група

 

8. Читалище “ Милан Василев” с. Велковци

адрес: с. Велковци, община Брезник,

Създадено през 1928 г. Материална база - библиотека и киносалон с 211 места , помощни помещения. Библиотечен фонд – 4203 тома

Постоянно действащи колективи:

· Сурвакарска група

· Певческа група – деца

· Смесена група за автентичен фолклор

 

9. Читалище “Просвета” с. Банище

адрес: с. Банище, община Брезник

 

Създадено през 1920 г.

· група за сурвакарски игри

 

10. Читалище “Христо Смирненски” с. Станьовци

адрес: с. Станьовци, община Брезник

 

Регистрирано в ПОС през 2005 г.

Разполага с библиотечен фонд и се помещава в сградата на кметството.

 

Музей

Общински исторически музей – Брезник е създаден с Решение № 66/20.02.2012 г. на Общински съвет Брезник на базата на съществуващата Музейната сбирка към Читалище „Просвещение – 1870”, открита на 1 юни 1958 г. по инициатива на Ивайло Величков, Ванко Стратиев и Андрей Германов. Пръв отговорник е Павлина Денкова. Първоначално е обособена експозиция „Революционно движение” в някогашната Любенова къща и малък етнографски кът. От 70-те години на ХХ в. музейната експозиция има зала в сградата на Читалището.

В момента Общинският исторически музей разполага с над 6 500 музейни единици, две постоянни експозиции /Възраждане и Етнология / и зала за временни изложби в сградата на Класното училище, обявена за паметник на културата. Училището е построено от брезнишкия първенец Димитър Игнатов през 1861-1869 г. След Освобождението в сградата се е помещавало кметството. След 1944 г. тя е била преустроено за хотел. През 1980 - 1981 година започва преустройството на къщата по проект на Института за паметници на културата. Разрушен е вторият етаж, който е бил от плет. През 1985 г. реконструкцията е завършена и сградата е предоставена на Международната детска асамблея „Знамена мира”, като още тогава втория етаж е определен за музейна сбирка. Малко по-късно цялата сграда е предоставена на Общински център за работа с деца.

От 2000 година Класното училище е преместена Музейната сбирка към читалище „Просвещение 1870”. От 27 март 2014 г. с Решение № 513 на Общински съвет Брезник сградата е безвъзмездно предоставена на Общинския исторически музей.

Към момента в музея работят трима души: Симеон Мильов – директор, Тодорка Момчилова – уредник и Петя Свиленова – уредник.

Музеят е отворен за посетители всеки ден от Понеделник до Събота. За контакти: mmbreznik@abv.bg

 

 

 

 

 

Посетители онлайн

В момента има 63 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 917141