Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 26.11.2010 г. /385-386/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л

 

№ 16

 

гр.Брезник, 26.11.2010 г.

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка от инж. Христо Миленков – Кмет на община Брезник, относно: Наше кандидатстване проект по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

Р Е Ш Е Н И Е     385

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с приетия с Решение № 226 от 22.12.2005 год. План за развитие на община Брезник за периода 2007 – 2013 год., дейностите по проект: „Залесяване на имот № 001001 местност „Църква” и имот № 002001 местност „Видричка бара”, с. Видрица, община Брезник, отговарят на приоритетите на План за развитие на община Брезник за периода 2007 – 2013 год.

 

  

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от инж. Христо Миленков – Кмет на община Брезник, относно Промяна в поименния списък за финансиране през 2010 г. към 22.11.2010 год.

 

Р Е Ш Е Н И Е     386

 

         На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет – Брезник утвърди промяната в Поименния списък за капитално строителство за 2010 год. към 22.11.2010 год., съгласно Приложение 1.

         Общата стойност на променените обекти е 143 440 лв..

         Промяната не засяга останалите обекти.

 

  

ПРОТОКОЛИСТ:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

(Н. Първанова)                                          (Иван Ставрев)

 

 

Посетители онлайн

В момента има 39 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

12.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 941032