Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 02.06.2009 г.

            О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т       -          Б Р Е З Н И К  ПРЕПИС!   

ПРОТОКОЛ

№ 7

гр. Брезник, 02.06.2009г

  

1. Докладна записка относно промяна и добавяне на обекти в поименния списък за финансиране през 2009г към 14.05.2009г

 

С 8 гласа „за” и 5 въздържали се ОбС взе

   

РЕШЕНИЕ № 188

   

      На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет гр. Брезник утвърди промяната в поименния списък за капитално строителство за 2009 г. към 14.05.2009 г., съгласно Приложение 1.

      Общата стойност на променените и добавени обекти е 179 660 лв. Тя се увеличава с 300 000 лв. и става 479 660 лв.

      Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

    
  
     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПОИМЕНЕН СПИСЪК

НА ОБЕКТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2009 г.

ПРОМЯНА КЪМ 14.05.2009 г.

        
NoНаименование и местонахождение на обектитеБИЛО СТАВА
Целева субсидия РБИБФ и ИБСОБЩОЦелева субсидия РБИБФ и ИБСОБЩО
12345678
Разходи, които ще бъдат извършени през 2009г. 1451003456017966044510034560479660
Разходи, които са в размер на 90 на сто от предвидените субсидии за 2009 г.       
Раздел Б1451003456017966041510034560449660
  Параграф 5100: Основен ремонт на ДМА00072000072000
    Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда00072000072000
      Обекти00072000072000
 Повдигане на шахти на улици и изкърпване на улици: "Негрит Кузманов", "Цвета Лумбарова", "Ангел Коцелянов","Нов живот", "Шейново", "Славянска", "Лазар Лумбаров" и "Комсомолец" в гр. Брезник   20000 20000
 Ремонт, доставка и монтаж на детски съоръжения и спортни площадки гр. Брезник   7000 7000
 Изкърпване на улица с. Слаковци   20000 20000
 Подпорна стена ул. Криви Колник Брезник   25000 25000
  Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи14510001451003431007200350300
    Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда14510001451003431007200350300
      5206 изграждане на инфраструктурни обекти14510001451003431007200350300
        Обекти14510001451003431007200350300
20Улично енергоспестяващо осветление40000 4000049000 49000
509Разширение и благоустрояване на гробищен парк с. Ноевци8000 800018000 18000
524ПСПВ с. Режанци50000 5000073000 73000
532Водопровод с. Долни Романци13500 1350023500 23500
544Водопровод с. Ребро8600 860033600 33600
 Изграждане на достъпна среда за възрастни хора с. Ноевци  010000 10000
 Асфалтиране на ул. Йордан Стефанов Брезник от ул. Анг. Коцелянов към стадиона  0100072008200
 Изграждане на резервоар с. Горни Романци  030000 30000
 Асфалтиране на улица с. Ноевци  030000 30000
 Асфалтиране на улица с. Непразненци   010000 10000
 Асфалтиране на улица с. Бегуновци  010000 10000
 Асфалтиране на улица в с. Гърло от центъра към гробището  020000 20000
 Тротоар главна улица с. Гигинци от центъра към Брезник25000 2500035000 35000
  Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи0345603456002736027360
    Функция 01: Общи държавни служби0345603456002736027360
      5301: Придобиване на Програмни продукти0345603456002736027360
        ПП придобити чрез проектиране0345603456002736027360
502Специализирана карта0345603456002736027360
        
Разходи, които са в размер на 10 на сто от предвидените субсидии за 2009 г.       
Раздел В00030000030000
  Параграф 5100: Придобиване на дълготрайни материални активи00030000030000
    Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда00030000030000
        Обекти00030000030000
 Подпорна стена ул. Криви Колник Брезник   30000030000
       
        
        
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………………………..
        
     /Иван Ставрев/ 
                
   
 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 37 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

1.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280805