Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 10.11.2009 г.

П Р О Т О К О Л

№ 15

гр. Брезник, 10.11.2009 г.  

ВТОРА ТОЧКА: Относно съдебни заседатели  

С 10 гласа „за” и 3 против, ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е     231         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник упълномощава Постоянната комисия по законност, местно самоуправление, обществен ред, граждански права и безопасност на движението, да внесе предложение в ОбС за утвърждаване на съдебни заседатели за Окръжен съд Перник и Районен съд Брезник    

ТРЕТА ТОЧКА: Упълномощаване общински съветник да се яви в Административен съд Перник 

С 10 гласа „за”, 1 против, 2 въздържали се, ОбС взе         

Р Е Ш Е Н И Е    232         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА , ОбС Брезник упълномощава г-н Васко Попов – общински съветник да се яви в качеството на ответник от името на Общински съвет Брезник, по дело № 482/2009г на Административен съд – Перник, образувано по жалба на Христо Миленков – кмет на Община Брезник срещу решение № 223 от 15.10.2009г на ОбС Брезник.    

ПРОТОКОЛИСТ:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                    /Л.Любомирова/                                                    /Иван Ставрев/

 

Посетители онлайн

В момента има 42 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 916931