Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Наредби, правилници и заповеди на кмета Заповеди относно трайно паркирани МПС върху тротоари и зелени площи

относно трайно паркирани МПС върху тротоари и зелени площи

ОБЩИНА БРЕЗНИК - ОБЛАСТ ПЕРНИК  
ЗАПОВЕД№ 849
гр.Брезник 29.10.2009 г.
     На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с § 1 а, ал.2 от Закона за движение по пътищата, с цел създаване на необходимите условия за подобряване организацията,безопасността и културата на движението на територията на Община Брезник
НАЗНАЧАВАМ:
КОМИСИЯ   ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ТРАЙНО НАСТАНЕНИ МПС  върху тротоари и зелени площи в състав:


Председател: инж. Георги Славчов Митов – директор на д-ция „СЕИ и Е” Община Брезник.

Секретар: Георги Григоров Стоянов - ст.специалист БД в Община Брезник

Членове : 1. Иван Петров Гълъбов-старши експерт „Екология”         

2. инспектор  Валери Павлов Игнатов - РПУ-Брезник      

3. Георги Борисов Георгиев - мл.инспектор в РПУ-Брезник

със задача да установят наличните трайно паркирали моторни превозни средства на територията на гр. Брезник върху тротоари и зелени площи, като извършат оглед и изготвят решение за окончателното им премахване.

     Комисията да се събере на 04.11.2009г.от 10 ч. в сградата на Общината. 

     Настоящата заповед да се сведе до знанието на обществеността чрез публикуване в сайта на Общината и чрез разлепване на видно място. Заповедта да се връчи на горепосочените лица за сведение и изпълнение.                                                                              

КМЕТ:п                           

/ инж.ХР. МИЛЕНКОВ /  

 

Посетители онлайн

В момента има 67 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

3.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 942839