Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 22.10.2009 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   - БРЕЗНИК  

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л № 14

Гр.Брезник, 22.10.2009 г.  

ПЪРВА ТОЧКА:  Информация за извършените дейности по подобряване на пътната инфраструктура и водоснабдяване, отводняване ни канализация в общината. 

Р Е Ш Е Н И Е    224         

На основание т. 21 ал.- 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информацията за извършените  дейности по подобряване на пътната инфраструктура и водоснабдяване, отводняване и канализация в общината.  

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно зимната подготовка на Община Брезник за сезон 2009-2010г 

Р Е Ш Е Н И Е       225         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информацията за зимната подготовка на Община Брезник за сезон 2009-2010г.   

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване на съдебни заседатели към Районен съд Брезник 

Р Е Ш Е Н И Е     226         

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5 от Наредба № 2 от 08.01.2008г за съдебни заседатели, издадена от министерство на правосъдието, ОбС Брезник утвърждава съдебни заседатели към Районен съд Брезник:

1. Лидия Асенова Костова – средно образование

2. Елена Йорданова Панова – висше образование

3. Димитрина Николова Арсова – полувисше образование

4. Вилка Андонова Кузева – средно образование

5. Славка Интова Гроздарска – средно образование

6. Теменужка Василева Иванова – средно образование   

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно  актуализация на бюджета на Община Брезник към 01.10.2009г    

Р Е Ш Е Н И Е    227         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 44 ал. 1 т. 5 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, ОбС Брезник приема актуализация на бюджета в дейност „ДСП” в размер на 67000,00 лв. в разходната част, както следва:

 БилоСтаваразлика
І. ПО РАЗХОДИТЕ1. Функция, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”   
Дейност 524 – ДСП   
Параграф 10-11 храна6826262262-6000
Параграф 52-00- придобиване на ДМА-6000+6000
Всичко68262682620

  

ШЕСТА ТОЧКА:       Докладна записка относно промяна в поименния списък за финансиране през 2009г към 01.10.2009г.  

Р Е Ш Е Н И Е      228         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, ОбС Брезник утвърди промяната в поименния списък за капитално строителство за 2009г към 16.10.2009г съгласно Приложение 1. Общата стойност на променените обекти е 300376лв. Тя се увеличава с 6000 лв. Промяната не засяга останалите обекти в списъка.  

СЕДМА ТОЧКА:  Кандидатстване по проект „Красива България” 2010г 

Р Е Ш Е Н И Е    229         

На  основание чл. 21 ал. 1  т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник  отменя решение № 218 на ОбС  по протокол № 12 от 17.09.2009г .  

СЕДМА ТОЧКА:  Кандидатстване по проект „Красива България” 2010г  

Р Е Ш Е Н И Е    230         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка  с изискванията на ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” в МТСП, Общински съвет Брезник:-          утвърждава кандидатстване с проект по мярка 01 „Площадно пространство на централна градска част – град Брезник”;-          осигурява изискващото се съфинансиране.                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                  /Иван Ставрев/ 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 64 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

8.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280685