Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 15.10.2009 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

 

 

П Р О Т О К О Л № 13

Гр.Брезник, 15.10.2009 г.  

ПЪРВА ТОЧКА: Възражение на кмета на общината относно връщане за ново разглеждане решение № 220 по протокол № 12/17.09.2009 г. на ОбС Брезник 

С 13 гласа „за”, ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  № 222         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник отменя решение № 220 по протокол № 12/17.09.2009 г. на ОбС Брезник.   

ВТОРА ТОЧКА: Възражение от кмета на общината относно връщане за ново разглеждане на решение № 210 по протокол № 12/17.09.2009 г. на ОбС Брезник. 

Р Е Ш Е Н И Е     223         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник не отменя решение № 210 по протокол № 12/17.09.2009 г. на ОбС Брезник.   

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС

                  /Л.Любомирова/                                                     /Иван Ставрев/ 

 

Посетители онлайн

В момента има 5 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 918354