Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Промишленост

Икономическият потенциал на общината е съсредоточен в гр. Брезник и се явява основен фактор за осигуряване на трудова заетост на работната сила от района. Структуроопределящи са предприятията „Брист ХМ” АД, „Брезник – 2000” ООД, „Нефтошисти” с.Красава, „Бенет” ООД, „Меги – 96” ООД, „Тимекс” ООД, „Логел” ООД, „Торн” АД и др. Значителен дял от общинската икономика заемат шивашката индустрия и хранително-вкусовата промишленост. На територията на града работят две фирми с предмет шивашка дейност – „Брезина – 2000” ООД и „Меги – 96” ООД, месопреработвателно предприятие „Бенет” и цех за сладкарски изделия ЕТ „Николай Николов – Деси-Ник”. В процес на изграждане е още едно предприятие за сладкарски изделия. Почти е изградена птицекланница за преработка на птиче месо на фирма „ИГИСС” ЕООД. Изградена е съвременна база за преработка на билки от фирма „Тимекс” ЕООД. Предстоящо е и производството на биогорива от две фирми: „Торн” АД и „Биотехника” ООД.

Определящи за общинската икономика са промишлеността, търговията, горската промишленост и земеделието. Произвеждат се: хладилна техника, алуминиева дограма и стъклопакет, гаражни врати, шивашки изделия. Развитието на частния сектор е насочено предимно в сферата на търговията и услугите. Развит е малкият и среден семеен бизнес. Добрите климатични условия спомагат за отглеждане на зърнени култури – пшеница, ечемик, овес, фуражни култури , както и на някои технически култури като слънчоглед.

Проектите са насочени предимно към подобряване на икономическата, социалната и техническата инфраструктура, опазването на околната среда, развитието на културата, спорта и туризма. Обезпечеността на общината с поземлени и водни ресурси, добрите природни дадености, наличието на икономически и инфраструктурен потенциал, потенциалът в образователната и културната сфера и наличието на добре обоснована общинска политика и осигуреност с инвестиционни ресурси дават възможност за стабилизиране на икономиката и селското стопанство. Перспективата е чрез активна политика да бъдат привлечени още български и чуждестранни инвеститори, които да  усвоят неизползвана общинска собственост, да реализират проекти насочени към оползотворяване на наличните обработваеми земи и селскостопански сграден фонд, да инвестират в областта на културния и селски туризъм.

 

Посетители онлайн

В момента има 39 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 723376

Настройки