Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Икономическо развитие Селско и горско стопанство

Селско и горско стопанство

Земеделската земя в общината е в размер на 275 хил.дка. В структурата на обработваемите земи нивите заемат най-голям дял 71.2 % и са в размер 196 хил. дка. Статистиката показва, че обработваемата земя се усвоява едва на 30 %. Една от основните причини за това е голямата й раздробеност, която не привлича инвеститорите. Животновъдството, като втори подотрасъл в аграрния сектор също е в продължителна криза. Броят на животните е намалял в пъти и понастоящем е сведен до: говеда  1245 броя, в т.ч. крави 933, биволи – 60 броя /в т.ч.биволици 38 броя/, овце – 2680 /в т.ч. овце-майки 2260 броя/, кози – 1080 броя /в т.ч. кози-майки 980 броя/ и др. Поземлените ресурси и природни условия в общината силно благоприятстват развитието на растениевъдство и животновъдство, но на този етап не се използват ефективно.

Горското стопанство със своите икономически, екологически и социални функции е от съществено значение и играе важна роля за устойчивото развитие на общината. Горският фонд заема почти 29 % от площта на общината. С възстановяването на собствеността в горския сектор са уточнени реалните площи: държавни гори – 103570 дка; общински гори – 3220 дка; частни гори – 13790 дка.

Стопанската дейност в горите е свързана основно с дърводобив и съпътстващи дейности /добив на сено, дървесина, елхи, гъби, билки, горски плодове/. Другата важна дейност, осъществявана в горския фонд е свързана с лесо-културни мероприятия. В разсадник „Стария яз”, землище на гр.Брезник се произвеждат декоративни фиданки за озеленяване на жилищни райони и крайградски зони. Най-търсени са сребрист смърч, вечнозелени храстови видове, смрика, лъжекипарис, туя.

Изключителни  грижи се полагат за полезния дивеч. Изграден е волиер за дивечови птици над еднодневна възраст. Във фазанарията с капацитет 3500 пернати се отглеждат за разселване из дивата природа токачка, кеклик, яребица, колхидски и монголски фазан. В местността „Букова глава” между 850 – 900 м надморска височина има база за интензивно развъждане на дивеч. Заградената площ от 3646 дка е „запазена територия” за диви свине, лопатари, сърни и муфлони. Богатото дивечово разнообразие превръща района в предпочитано място за ловен туризъм.

 

 

Посетители онлайн

В момента има 46 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 723383

Настройки