Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Наредби, правилници и заповеди на кмета Заповеди Община Брезник на основание Заповед № РД_2-710/04.09.2019 год. обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-710/04.09.2019 год. обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-710/04.09.2019 год. обявява

1. Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в имоти, съгласно ЛУП на Горскостопански план на общински гори - Община Брезник:

1.1. ОБЕКТ Гигинци, Непразненци, Кошарево – 406куб.м. за 15 103.80лв. начална тръжна цена, гаранция за участие-755.19лв.;

1.2. ОБЕКТ Красава – 186куб.м. за 7 022.70лв. начална тръжна цена, гаранция за участие-351.14лв.;

2. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪГА – 25.09.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Брезник.

3. Повторен търг: 08.10.2019 год. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общината.

4. КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ – „най-висока предложена цена”.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА / 5%/.

Документите за участие се закупуват на касата на Община Брезник от 08.00 часа на 16.09.2019г до 16.00 часа на 20.09.2019г. включително и подават в дирекция ОСПО и ХД. Документите за участие в повторният търг от 08.00 часа на 01.10.2019 год. до 16.00 часа на 04.10.2019 год. включително.

До участие в търга се допускат български и чуждестранни юридически лица - търговци по смисъла на ТЗ на Република България или съгласно законодателството на държавата, където търговецът е регистриран, които отговарят на следните условия:

- са регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите;

- са внесли гаранция за участие за обекта;

- са подали заявление по образец, в което е посочен обекта, за който се отнася.

Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост лично или чрез упълномощен представител. Върху плика се отбелязва участника в търга, посочват се адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и предмета на търга.

За повече информация: Община Брезник, стая 22, тел. 07751/2160.

 
  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-763/19.09.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост и учредяване на ...

Сряда, 25 Септември 2019

прочетете повече

Покана консултации длъжности и състав на

11.09.2019 г. ОБЩИНА БРЕЗНИК ДО РЪКОВОДСТВОТО НА: ПП „ГЕРБ” Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ,АТАКА, и ВМРО” ПП „ДПС” ПП „ВОЛЯ” Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА ...

Сряда, 11 Септември 2019

прочетете повече

Община Брезник на основание Заповед № Р

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-710/04.09.2019 год. обявява 1. Процедура по провеждане на търг с тайно наддав...

Четвъртък, 5 Септември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-670/21.08.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските територии, общ...

Четвъртък, 22 Август 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

    08.08.2019 г.     О Б Я В Л Е Н И Е № 7000-88 /6/ от 07.08....

Четвъртък, 8 Август 2019

прочетете повече

Заповед на Директора на ОД “Земеделие“

Областна дирекция „Земеделие“ – Перник З А П О В Е Д № РД-232/02.08.2019 г. На основание чл. 37в, ал....

Понеделник, 5 Август 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Обявление относно Разрешение на министър

  Обявление относно Разрешение №515/13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ "Бабица"...

Четвъртък, 20 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 17 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1615959