Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.05.2009 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

 

П Р О Т О К О Л

№ 5

Гр. Брезник, 20.05.2009г

 

ТОЧКА ПЪРВА:  Възражение от Христо Миленков – кмет на Община Брезник относно връщане на решение № 174/23.04.2009г по протокол № 4 с което се утвърждава проект на договор за продажба на обект, общинска собственост по Закона за приватизация и след приватизационен контрол.

 

С 13 гласа „за” , ОбС взе

 

         Р Е Ш Е Н И Е          177

 

         На основание чл. 21. ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник отменя решение № 174 от 23.04.2009г по протокол № 4 на ОбС.

 


О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

 

П Р О Т О К О Л

№ 5

Гр. Брезник, 20.05.2009г

 

ОТНОСНО: Утвърждаване  проект на договор за продажба на обект, общинска собственост по Закона за приватизация и след приватизационен контрол.

 

 

         Със 7 гласа „за”, 3 против /П.Петров, Д.Стоилова, В.Величков/  и 3 въздържали се /Ем.Вълова, В.Василев, М.Добревска/, ОбС взе

 

         Р Е Ш Е Н И Е              178

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник утвърждава проект на договор за продажба на обекти, общинска собственост по Закона за приватизация и след приватизационен контрол, който да се използва от общинската администрация при такива сделки /същия е неразделна част от настоящето решение/,

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Л.Любомирова/                                                     /Иван Ставрев/

 

 

Посетители онлайн

В момента има 31 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 941623