Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Профил на купувача Обществени поръчки по реда на глава 8а от ЗОП Обяви Обявява за търг с тайно наддававе за отдаване под наем на имоти - земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ

Обявява за търг с тайно наддававе за отдаване под наем на имоти - земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ.

I.Свободни имоти:

Имотите по Решение №631/21.05.2018 г. на Общински съвет Брезник, което е неразделна част от Заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. и е качено на сайта на общината - www.breznik.info

ІІ. Начин на провеждане – публичен търг с тайно наддаване. Начална тръжна цена- цената, определена с Решение № 631/21.05.2018 г. на Общински съвет.

Участниците подават заедно със заявлението за участие и писмени ценови предложения.

III. Цената на тръжната документация е 10.00 лв.без ДДС или 12.00 лв. със ДДС. Може да бъде закупена в сградата на общинската администрация гр. Брезник, ул.“Елена Георгиева“ №16 на касата на общината, от 16.07.2018 г. от 8.00 ч. до 16.00 ч. на 20.07.2018 г. (за повторния търг – от 01.08.2018 г. от 8.00 часа до 16.00 ч. на 03.08.2018 г.)

IV. Размер на депозита за участие: Депозитната вноска за всяка една от позициите е в размер на 10% от първоначално обявената начална тръжна цена. Депозитът следва да се заплати на касата на Община Брезник или по Банкова сметка на Община Брезник: BG46STSA93008423552400
BIC: STSABGSF Вид плащане:444200 - Приходи от наем на земя, както следва: в рамките на работното време на администрацията от 16.07.2018 г. от 8.00 ч. до 16.00 ч. на 20.07.2018 г. За повторният търг подаването на документите е от 01.08.2018 г. от 8.00 часа до 16.00 ч. на 03.08.2018 г.

V. Дата, място и час на провеждане на търга: 25.07.2018 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общината.

VІ. Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 07.08.2018 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общината.

VІІ. Специални изисквания към участниците в търга – няма. Кандидатите да са навършили 18 г.

VІІІ. Пликът със съответните документи се подава в срок от 16.07.2018 г. от 8.00 ч. до 16.00 ч. на 20.07.2018 г. (за повторния търг – от 01.08.2018 г. от 8.00 часа до 16.00 ч. на 03.08.2018 г.) в дирекция ОСПО и ХД. Размер на депозита – 10 % от обявената цена.

ІХ. Стъпка при явно наддаване, ако се наложи такова: 10 % от обявената цена.

Х. Начин на плащане на наема: при сключване на договора.

Информация се предоставя на тел. 07751/21-60 общинска собственост.

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД № РД-202/02.08.2018 г....

Петък, 3 Август 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД № РД-201/02.08.2018 г....

Петък, 3 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 35 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

12.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1060595